24
Maj

Nos i zatoki przynosowe

Porady

Nos, jako najbardziej na zewnątrz wystająca piramida w części twarzowej czaszki, ulega przede wszystkim uszkodzeniom w następstwie działania bezpośredniego urazu od przodu lub stycznie z boków. Mechanizm uszkodzeń zatok szczękowych jest bardziej złożony i polega albo na bezpośrednim działaniu urazu na okolicę przedniej ściany zatoki, albo ma charakter pośredni w następstwie złamań kości jarzmowej, kości szczęki lub nosa. Usytuowanie zatok szczękowych sprawia, że bardzo często ulegają one pośrednim uszkodzeniom, przy czym najczęściej ma to miejsce w zespołowych złamaniach jarzmowo-szczękowych. Najczęściej uszkodzona zostaje ściana przednia i oczodołowa zatoki, co jest związane nie tyle z ich grubością, ile z mechanizmem uszkodzeń sąsiednich struktur.Złożony mechanizm występuje w złamaniach zatok czołowych. Mogą to być proste uszkodzenia przedniej ściany zatok w następstwie bezpośredniego urazu w okolicę nasady nosa lub w okolicę kości czołowej czy jarzmowej. Powstają wówczas linijne pęknięcia o różnym kształcie i przebiegu, bardzo często w postaci odwróconej litery Y, obejmujące światło obu zatok i przechodzące wyżej na kość czołową lub łuskę kości skroniowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>