18
Sie

Niedoczynnosc przysadki

Porady

Niedoczynność przysadki jest przewlekłą chorobą zależną od niedoboru gonadotropin, hormonu wzrostu, kortykotropiny, tyreotropiny, w następstwie uszkodzenia podwzgórza lub przedniego płata przysadki. Choroba zdarza się niepomiernie częściej u kobiet niż u mężczyzn. Na szczególną uwagę jako przyczyna choroby zasługuje obfity krwotok z dróg rodnych w okresie okołoporodowym. Rozwinięty wstrząs hemodynamiczny powoduje w przysadce (przerosłej w w przebiegu ciąży) zwolniony przepływ w obszarze włośniczkowym. Powstają w krążeniu przysadkowym zakrzepy z następową martwicą. Jawne oznaki zespołu Sheehana rozwijają się wtedy, gdy przeważająca część przedniego płata przysadki ulegnie uszkodzeniu. Bardziej szczegółowe i do dzisiaj obowiązujące informacje pochodzą od Sheehana (1937). Inną przyczyną choroby mogą być też nowotwory przysadki, gruczolak chromofobny przysadki, craniopharyngioma, a więc nowotwór wywodzący się z kieszonki Rathkego, przerzuty nowotworów, zmiany zakrzepowe w przebiegu cukrzycy, nacieki histiocytów, urazy ze złamaniem podstawy czaszki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>