04
Wrz

Niedobor witaminy K

Porady

Przyczyny, Niedobór wit, K może wystąpić: a) u noworodków (słabe przechodzenie wit. K przez łożysko), b) u chorych z żółtaczką zastoinową, zewnętrzną przetoką żółciową lub marskością wątroby (brak kwasów żółciowych w jelicie utrudnia resorpcję wit. K), c) u chorych po długotrwałej antybiotykoterapii (wyjałowienie przewodu pokarmowego z drobnoustrojów wytwarzających wit, K), d) w zespole złego wchłaniania oraz e) u chorych zażywających leki hamujące działanie wit. K (związki kumarolowe, salicylany, sulfonamidy, metylotiouracyl itd.). Obraz kliniczny charakteryzuje się wystąpieniem objawów skazy krwotocznej (krwawienia z dziąseł, krwiomocz, krwawienia podskórne lub do przewodu pokarmowego, mózgu i nadnerczy, krwawienia z pępowiny u noworodków). Wśród wyników badań laboratoryjnych wymienić należy znacznie wydłużony czas protrombinowy. Rozpoznanie niedoboru wit. K jest na ogół łatwe, na podstawie danych anamnestycznych. W rozpoznaniu różnicowym należy uwzględnić skazy krwotoczne pochodzenia naczyniowego, płytkowego, uwarunkowane wrodzonym niedoborem fibrynogenu, czynników VIII, IX, X, XI, XII lub uszkodzeniem miąższu wątrobowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>