01
Wrz

Niedobor Witaminy D

Porady

Wobec szeroko prowadzonej na całym świecie akcji profilaktycznej niedobory witaminy D uwarunkowane niedostateczną jej podażą pokarmową są prawie nie spotykane. Częściej natomiast spotyka się niedobory wit. D w przebiegu długoletniego leczenia środkami przeciwpadaczkowymi, zaburzeń wchłaniania w jelitach lub uszkodzenia czynności miąższu wątrobowego i nerek. Patogeneza. Niedobór wit. D jest przyczyną spadku resorpcji wapnia z przewodu pokarmowego oraz hipokalcemii. Ta ostatnia warunkuje powstawanie wtórnej nadczynności przytarczyc. Zarówno nadczynność przytarczyc, jak i niedobór 1,25-(OH)2I-D3 są przyczyna wzrostu nerkowego klirensu fosforanowego oraz nadmiernej demineralizacji kości. Obraz kliniczny. Choroba przejawia się ogólnym osłabieniem, spadkiem siły mięśniowej, pomimo dobrego stanu odżywienia, zaburzeniami snu, niepokojem oraz potami. Dzieci późno ząbkują. Często występują napady tężyczki. Najbardziej charakterystyczne dla niedoboru wit. D są zmiany kostne, charakteryzujące się nadmiernym wytwarzaniem chrząstki i tkanki kostninowej, demineralizacją kości, zatarciem strefy kostnochrzęstnej nasad, znacznym zniekształceniem kości czaszki (caput qua-dratum), klatki piersiowej (różaniec krzywiczy, bruzda Harrisona, kurza klatka piersiowa), miednicy i kończyn dolnych (kolana koślawe lub szpotawe). U osób dorosłych zniekształcenia kostne mogą być nieobecne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>