19
Lis

Neuropatia cukrzycowa

Porady

Mianem neuropatii objęto różne zespoły kliniczne (uszkodzenie mózgu, nerwów obwodowych, układu wegetatywnego), które powstają w wyniku procesów zwyrodnieniowych, zależnych od młkroangio-patii (niedokrwienie, zawały i mikrozawały w obrębie tkanki nerwowej), lub też od zaburzeń metabolizmu tkanki nerwowej. Hiperglikemia może powodować w obrębie neurocytów zwiększenie biosyntezy sorbitolu (wieloalkohol): jego powstawanie z glukozy w tkance nerwowej nie wymaga obecności insuliny i nasila się z powodu zahamowania insulinozależnej glikolizy. Jednocześnie upośledzeniu ulega biosynteza izoinozytolu w nerwach. Zmiany te powodują przenikanie wody do neurocytów i ich wypustek, upośledzając funkcję oraz wywołując zwyrodnienie. Polineuropatia charakteryzuje się głównie zaburzeniami czucia, przejawiającymi się pieczeniem i paleniem skóry (parestezja), nieprawidłowym odbiorem dotyku (dysestezje), bólami (hiper-algezja) występującymi zwłaszcza nocą, lub też obszarami zaniku odbioru czucia, układającymi się na obszarze stóp i dłoni w postaci ,,skarpetki” albo „rękawiczki”. Zespół ten występuje u znacznej liczby chorych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>