13
Maj

Nerki

Porady

Nerki pełnią rolę narządu wewnątrzwy-dzielniczego oraz wydalniczego. Komórki aparatu przykłębkowego wytwarzają reninę. Jest ona enzymem proteolitycznym rozkładającym w osoczu produkowaną przez wątrobę .glikoproteinę — angiotensynogen — na dekapeptyd zwany angiotensyną I. Ta ostatnia rozpada się pod wpływem konwertyny osoczowej na oktapeptyd — angiotcnsynę II oraz dwupeptyd histydylowoleucylowy. Angiotensyną pobudza wydzielanie ałdosteronu oraz, powodując skurcz mięśni gładkich letniczek, podnosi ciśnienie tętnicze krwi. Zdaniem niektórych autorów układ ten bierze również udział w humoralnym odruchu miejscowym, regulującym wielkość (przesączania kłębkowego odpowiednio do stopnia dopływu chlorku sodowego do plamki gęstej. Bodźcami do wydzielania reniny są: niedotlenienie, nagły spadek ciśnienia tętniczego krwi, ilości krwi krążącej oraz niedobór sodu. Natomiast leki wazopresyjne, niedobór potasu oraz mineralokortykoidy, wiodące do zatrzymania sodu w ustroju i do zwiększenia ilości płynu pozakomórkowego, hamują wyzwalanie reniny. Silne środki moczopędne, np. fnrosemid pobudzają jej wydzielanie: natomiast leki blokujące receptory beta hamują je.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>