18
Paź

Nadmiar hormonu antydiuretycznego

Porady

Podawanie hormonu antydiuretycznego (wazopresyny) ludziom zdrowym powoduje zatrzymanie wody, zwiększenie ilości płynów pozakomórkowych i rozcieńczenie osocza. Po kilku dniach stosowania hormonu dochodzi do znacznej diurezy sodowej na skutek zahamowania zwrotnego wchłaniania sodu w kanalikach proksymalnych. Zespół objawów chorobowych będący skutkiem nadmiaru wazopresyny (hormonu antydiuretycznego) nosi nazwę zespołu SchwartzaBarttera. Do nadmiernego wydzielania wazopresyny dochodzić może w następstwie uszkodzenia obszaru podwzgórzowoprzysadkowego (zapalenie lub ropnie mózgu, zapalenie opon mózgowych lub wylew podpajęczynówkowy, zlokalizowane zmiany gruźlicze). Opisano też polekowy zespół Barttera: obserwowano go po cyklofosfamidzie (Endoxan), winkrystynie. Znane są też przypadki choroby nowotworowej, w toku której dochodzi do syntezy wazopresyny w obrębie np. raka oskrzeli, grasicy, dwunastnicy. Jest to ektopowe wydzielanie wazopresyny. Najrzadszym źródłem ektopowego wytwarzania wazopresyny bywają zmiany zapalne płuc pochodzenia bakteryjnego lub grzybiczego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>