13
Cze

Nacinanie krwiaka malzowiny usznej

Porady

Krwiak małżowiny występuje na ogół w górnej części. Przy nacinaniu nie stosuje się znieczulenia, choć można posługiwać się chlorkiem etylu. Krwiak usytuowany jest najczęściej między obrąbkiem a grobelką i powinien być nacięty w jego dolnej części. Konfiguracja małżowiny i dość ścisłe połączenie skóry z chrząstką! jej „wyniosłościami” doprowadza często do powstania krwiaka wielokomorowego. W tych przypadkach konieczne jest nacinanie krwiaka w 2-3 miejscach. Nacinać należy tylko skórę, unikając, jeśli to możliwe, skaleczenia chrząstki małżowiny. Po nacięciu i odessaniu krwistej wydzieliny jedni polecają do jamy krwiaka wprowadzić sączek nasączony antybiotykiem lub roztworem rywanolu, inni pozostawiają miejsce nacięcia bez sączkowania pod warunkiem wykonania możliwie dokładnego opatrunku uciskowego. Nalaży zachować absolutną sterylność zarówno podczas samego zabiegu, jak i podczas kolejnych opatrunków. Krwiak małżowiny przekształcony w ropień czy w zapalenie ochrzęstnej małżowiny wymaga drenowania oraz podawania sulfonamidów lub antybiotyków. Zawsze należy się liczyć z dużym późniejszym zniekształceniem małżowiny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>