16
Lis

Mlodziencze zapalenia przyzebia

Porady

Postać ta charakteryzuje się szybko postępującym niszczeniem ozębnej i kości wyrostka zębodołowego zębów stałych u dzieci i młodzieży i jest dziedziczona jako cecha dominująca. Zmiany w przyzębiu dotyczyć mogą tylko pierwszych trzonowców i(lub) siekaczy (postać zlokalizowana) lub wszystkich zębów (postać uogólniona). Zdaniem niektórych klinicystów brak jest danych, czy te dwie postacie choroby są odrębnymi jednostkami, czy też reprezentuj ą różne objawy tej samej choroby. Postać uogólniona młodzieńczego zapalenia przyzębia wiązana jest niekiedy z neutropenią, agranulocytozą, hipergammaglobulinową cukrzycą insulinozależną, hipofosfatazją, z zespołami Papillona-Lefevre’a, Chediaka-Higashiego oraz Downa: tę postać choroby przyzębia spotyka się najczęściej u osób pomiędzy 20 a 35 rokiem życia. U pacjentów z ograniczonym zapaleniem przyzębia nie stwierdzono zaburzeń ogólnoustrojowych. We wczesnym stadium postaci zlokalizowanej wygląd dziąsła jest prawidłowy: rozchwianie i przemieszczanie zębów uwidacznia się dopiero w stanach zaawansowanych. Rozpoznanie choroby opiera się na stwierdzeniu zmian w obrazie rentgenowskim wskazującym na znaczne poszerzenie przestrzeni ozębnej lub występowanie klinowych ubytków kości wyrostka zębodołowego, na ogół rozmieszczonych symetrycznie po lewej i prawej stronie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>