04
Cze

Metody wykrywania symulacji

Porady

Symulacja jest to udawanie niedosłuchu lub głuchoty przy sprawnym narządzie słuchu. Agrawacja to nadmierne wyolbrzymienie własnych dolegliwości przy obiektywnie istniejącym niewielkim uszkodzeniu. Motywację takiego zachowania wyznaczają zazwyczaj korzyści materialne i osobiste, jak odszkodowanie, renta, zwolnienie ze służby wojskowej itp. Podejrzenie symulacji może nasuwać się badającemu podczas przeprowadzania rutynowych badań audiometrycznych. Reakcja badanego na dostarczane bodźce dźwiękowe jest inna niż ta spotykana zazwyczaj, odmienne także bywają wyniki testów próbnych. Trudność może sprawiać obustronna symulacja głębokiego niedosłuchu. Podejrzenie symulacji może nasuwać się już podczas obserwacji badanego. Stara się on przez cały czas zademonstrować swoją „głuchotę”. Zauważa się znaczną niezgodność między złym audiogramcm tonalnym a względnie łatwym kontaktem z badanym. Czasami udaje się go zaskoczyć pewnymi poleceniami, które badany odruchowo wypełnia, zapominając, że „nie słyszy”, np. proszę zapiąć marynarkę, wyciągnąć dłonie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>