03
Lip

Makroangiopatia cukrzykowa

Porady

Obserwacje anatomopatologiczne wykazały, że u zmarłych na cukrzycę częstość występowania miażdżycy była około 2-3 razy większa, aniżeli u osób bez cukrzycy w tym samym wieku. W 2/3 przypadków ujawniła się ona jako przewlekła choroba wieńcowa, zawał serca lub miażdżyca tętnic mózgowych. Występowała tak samo często u kobiet, jak i mężczyzn. Częstość i nasilenie miażdżycy zależne są od czasu trwania cukrzycy. Choroba wieńcowa i zawał serca, u chorych z cukrzycą, charakteryzują się około 2 razy większą śmiertelnością niż u chorych bez cukrzycy. Wskutek neuropatii nerwów sympatycznych serca, przewodzących bodźce czuciowe od serca, bóle wieńcowe mogą być nietypowe, a zawał serca niekiedy przebiega bez bólów. Stopa cukrzycowa. Umiejscowienie miażdżycy w obrębie tętnic podudzia lub stopy, obecność obwodowej neuropatii czuciowej oraz infekcji bakteryjnej lub grzybiczej tworzą tzw. zespół stopy cukrzycowej. U tych chorych rozwijają się łatwo: martwica kości, zgorzel sucha lub wilgotna palców stopy lub podudzia. Zmiany zgorzelinowe są bardzo oporne na leczenie. Nierzadko są one przyczyną powikłań septycznych, a także amputacji kończyny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>