23
Paź

Ksztalcenie zdrowotne

Porady

W przewlekłej, wymagającej codziennej realizacji całego systemu leczniczego chorobie – cukrzycy – konieczny jest umiejętny udział chorego. Umiejętności te powinien nabyć każdy chory w toku programów kształcenia zdrowotnego. Przynoszą one chorym uniezależnienie od choroby. Kryteria wyrównania leczniczego. Leczenie cukrzycy powinno umożliwiać, w przypadkach leczenia insuliną, utrzymywanie glikemii w przekroju dobowym w granicach 4,5-10 mmol/l, przy czym dobowe wydalanie glukozy powinno być niższe od 3% dobowej racji węglowodanów w diecie. Kryteria wyrównania – jak to już wspomniano – są bardziej wymagające w przypadku leczenia doustnymi lekami hipoglikemizującymi. Glikemia powinna zawierać się w granicach 4,5-9,9 mmol/l: w moczu nie może pojawiać się glukoza. Obok takich wskaźników jak glikemia i glukozuria, poziom cholesterolu, trójglicerydów i lipoprotein w surowicy krwi (postulat: pełna normalizacja) wprowadzono do oceny skuteczności leczenia cukrzycy oznaczanie frakcji glukozylowej hemoglobiny (HbAI) w krwinkach czerwonych. Ilość glukozylowej hemoglobiny zależy od nasilenia procesu glukozylacji, tj. nieenzymatycznego przyłączenia glukozy do reszty waliny w łańcuchu hemoglobiny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>