22
Gru

Konikotomia

Porady

Do wykonania konikotomii potrzebny jest nóż i rurka trachcotomijna lub inna rurka metalowa, z tworzywa sztucznego, a nawet sztywny dren gumowy czy z tworzywa o odpowiedniej średnicy. Dobrze jest mieć pod ręką kleszczyki Peana, nożyczki, a także rozwieracz Trousseau czy wziernik nosowy Killiana. Ponieważ konikotomia stanowi pierwszy etap ostatecznego zapewnienia drożności dróg oddechowych, jakim jest wykonanie tracheotomii lub tracheostomii, uważa się, że lepiej będzie wykonać pionowe nacięcie skóry, zwłaszcza że może zachodzić konieczność wykonania tracheotomii dolnej. Po ufiksowaniu skóry nad krtanią palcami lewej ręki, nacina się skórę i tkankę podskórną. Palcem wskazującym należy wymacać więzadło pierścienno-tarczowe i w tym miejscu jednym ruchem noża poziomo naciąć to więzadło. Następnie do światła krtani wprowadza się rozwieracz Trousseau lub wziernik nosowy Killiana, aby umożliwić choremu krótkie natlenowanie. W razie braku tych narzędzi można podjąć próbę wprowadzenia jakiejkolwiek sztywnej rurki o odpowiednim przekroju, co jednak może napotykać trudności ze względu na sztywne rusztowanie krtani. Pozostawienie rurki na dłuższy czas w miejscu wykonanej konikotomii może być podyktowane tylko nadzwyczajnymi okolicznościami (brak narzędzi, transport) i nie powinno mieć miejsca na oddziałach zabiegowych, gdzie należy możliwie w tym samym czasie wykonać klasyczną tracheotomię lub tracheostomię. Jeśli przewidziany jest transport chorego, należy założyć na skórę sytuacyjne szwy jedwabne, a rurkę tracheotomijną umocować w ranie za pomocą tasiemki. Po założeniu rurki między nią a brzegi rany należy dodatkowo wprowadzić jakikolwiek dostępny tampon, do chwili ostatecznego zaopatrzenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>