04
Lip

Komorki LE

Porady

Przeciwciała przeciwjądrowe wiodą też do powstania charakterystycznych komórek LE. Można je wykazać podczas krótkotrwałej inkubacji zawiesiny leukocytów krwi obwodowej, uszkodzonych przez mieszanie szklaną pałeczką. Dochodzi wówczas do reakcji przeciwciał przecłwjądrowych z uszkodzonymi fragmentami jąder, a powstałe kompleksy pochłonięte zostają przez granulocyty obojętnochłonne. Komórki LE to zatem neutrofile, które w cytoplazmie swojej zawierają duże, purpurowe wtręty, przemieszczające jądro. Komórki LE wykazuje się nieco rzadziej niż przeciwciała przeciwjądrowe: badanie należy wykonać kilkakrotnie. U około 15—20% chorych na toczeń układowy wypadają pozytywnie także testy na czynnik reumatoidalny oraz odczyny kiłowe (fałszywie dodatnie). Przeciwciała przeciwjądrowe występują także u niektórych chorych na gościec reumatoidalny, sklerodermię i zespół Sjógrena. Mogą one też być indukowane przez niektóre leki, zwłaszcza hydralazynę i prokainamid, których dłuższe zażywanie wiedzie u części chorych do wystąpienia klasycznych objawów tocznia. Objawy te ustępują wkrótce po odstawieniu ww. leków. Rozpoznanie nasuwa często trudności, zwłaszcza gdy objawy ograniczają się do dwu lub trzech narządów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>