05
Wrz

Ketoza

Porady

Acetooctan, beta-hydroksymaślan oraz aceton (będący produktem dekarboksylacji acetooctanu), określane są jako ciała ketonowe. U człowieka ciała te są wytwarzane prawie wyłącznie w wątrobie. W stanach fizjologicznych stężenie ciał ketonowych we krwi nie przekracza 0,17 mmol/l , zaś wydalanie tych metabolitów z moczem jest z reguły mniejsze od 0,017 mmol/dl. Zwiększone wytwarzanie wymienionych związków jest przyczyną kwasicy ketonowej, spotykanej w nicwyrównanej cukrzycy oraz w głodzie. Kwas acetooctowy jako główne ciało ketonowe może powstać: a) w procesie beta-oksydacji kwasów tłuszczowych jako wynik zatrzymania się tego procesu na etapie ace-toacetylo-CoA, b) jako wynik kondensacji dwóch cząsteczek acetylo-CoA do aceto-acetylo-CoA (rozpadającego się do acetooctanu pod wpływem deacylazy) oraz c) za pośrednictwem beta-hydroksy-beta-metylo-glutarylo-CoA (HMG-CoA). Ten ostatni rozpada się do acetooctanu i acetylo-CoA. Wzmożone stężenie ciał ketonowych we krwi może być wynikiem: a) zwiększonego ich wytwarzania lub b) zmniejszonego spalania tych ciał przez tkanki pozawątrobowe. Najczęściej ketoza jest następstwem zwiększonej syntezy ciał ketonowych, natomiast bardzo rzadko następstwem spadku ich utylizacji przez tkanki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>