08
Lip

Katar sienny

Porady

W Europie częstość występowania kataru siennego u chorych zgłaszających się do lekarzy wynosi od kilku do kilkunastu procent. Częściej chorują mieszkańcy miast, co, być może, związane jest z zanieczyszczeniem powietrza. Obecność alergenu jest uwarunkowana przez klimat na danym obszarze, ale pyłki mogą być przenoszone przez wiatr na duże odległości i stać się przyczyną wystąpienia objawów choroby nie tylko wiosną i latem, ale i poza sezonem pylenia. Obserwuje się także sezonowość występowania choroby w związku ze zwiększeniem stężenia zarodników pleśni w powietrzu podczas lata i jesieni, a zmniejszeniem w miesiącach zimowych. Charakterystycznym objawem choroby są: świąd. kichanie, wodnista wydzielina z nosa i upośledzenie jego drożności. Często pacjenci skarżą się na suchość i uczucie zawadzania w gardle, łzawienie, obrzęk powiek oraz uczucie pełności w głowie. Podczas rynoskopii przedniej stwierdza się bezbarwna wydzielinę o małej lepkości, małżowiny nosowe są powiększone, pokrywająca je błona śluzowa jest blada. Nasilenie objawów choroby jest zmienne i zależy od ekspozycji na pyłki nie tylko w danym dniu, ale i w dniach poprzednich. Dlatego pod koniec pylenia zmniejszenie nasilenia objawów przebiega wolniej niż spadek stężenia pyłków. Występowanie objawów zależy także od wrażliwości osobniczej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>