02
Sie

Karlowatosc

Porady

Przyczyną choroby jest zmniejszone wydzielanie (lub brak) hormonu wzrostu (czyli somatotropiny) oraz niedobór gonadotropin. Cechami przewodnimi choroby są: upośledzony wzrost oraz niedorozwój płciowy.Idiopatyczna postać choroby jest uzależniona od wrodzonych zmian w podwzgórzu z upośledzonym wydzielaniem neurohormonów uwalniających hormon wzrostu i gonadotropiny. Zdarza się ta postać czasem u kilkorga rodzeństwa. Organiczna postać karłowatości przysadkowej może być spowodowana obecnością guza w obrębie siodła tureckiego lub w bliskim sąsiedztwie: nieraz przyczyna są zmiany zapalne lub pourazowe. Przebieg choroby i badanie przedmiotowe. Głównym objawem jest zahamowanie wzrostu, u dzieci starszych zwraca uwagę również niedorozwój płciowy. Zahamowanie wzrostu przy zupełnie prawidłowej budowie ciała staje się widoczne najczęściej w 2—3 roku życia. W dalszym rozwoju dynamika wzrastania jest upośledzona, zamiast bowiem wzrastania rocznie o 5—6 cm stwierdza się przybytek po 2—3 cm. Z upływem lat dziecko nie nadąża za swoimi rówieśnikami: niedobór wzrostu staje się coraz bardziej rażący. Sprawność fizyczna jest nieco upośledzona, rozwój umysłowy nie wykazuje natomiast istotnych odchyleń. W okresie dojrzewania zaburzenia stają się jeszcze bardziej zwracające uwagę: nie występują cechy pokwitania, u dziewcząt nie zjawiają się miesiączki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>