07
Lip

Intubacja

Porady

Intubacja dotchawicza jest zabiegiem polegającym na wprowadzeniu do tchawicy rurki gumowej lub z tworzywa sztucznego. Celem tego zabiegu jest utrzymanie lub przywrócenie drożności dróg oddechowych, zmniejszenie przestrzeni bezużytecznej, zapobieganie zachłyśnięciu, prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego. Rurki ustno-gardłowe, najczęściej używane, mają końce ścięte pod kątem ok. 45°. Najbardziej powszechne są rurki gumowe lub z tworzywa typu Magilla, zaopatrzone w mankiet uszczelniający i balonik kontrolny. Intubację dotchawicza wykonuje się zazwyczaj za pomocą laryngoskopu. Istnieją różne rodzaje i typy tych instrumentów, z łyżką prostą Forcggera oraz z łyżką zagiętą Macintosha. Dodatkowo używa się niekiedy podczas intubacji prowadnicy). Do intubacji należy ułożyć chorego najlepiej na twardym, równym podłożu na plecach, z głową odchyloną ku tyłowi, jednak zawsze tak, aby nadmierne obniżenie głowy nie powodowało załamania Unii prostej „usta-gardło-krtań-tchawica”, co utrudnia wprowadzenie rurki i często może się stać przyczyną wyłamania górnych siekaczy. Zabieg ten wykonuje się w znieczuleniu ogólnym lub powierzchniowym, w zależności od stanu ogólnego i psychicznego chorego. W obu rodzajach znieczulenia wymagane jest uprzednie podanie atropiny w celu zahamowania odruchów ze strony nerwów błędnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>