02
Gru

Inhalacje

Porady

Przez inhalacje rozumieć należy oddychanie powietrzem, w którym zostały rozdrobnione cząsteczki różnych związków stanowiących leki. Biorąc pod uwagę, że powierzchnia układu oddechowego wynosi ok. 90-100 m2, inhalacje porównać można do dożylnego podawania leków, co odnosi się szczególnie do substancji, których zdolność wchłaniania w pęcherzykach płucnych jest powszechnie znana. Najbardziej racjonalną metodą przygotowania substancji leczniczych do inhalacji jest rozdrabnianie leku za pomocą ultradźwięków, w przeciwieństwie do tzw. inhalatorów kieszonkowych z dyszami o stosunkowo dużych przekrojach lub inhalatorów elektrycznych, w których leki pod wpływem wysokiej temperatury wrzenia ulegają inaktywacji. Po włączeniu pracy generatora ultradźwiękowego choremu założyć należy maskę na twarz lub wprowadzić do ust specjalny ustnik, polecając, aby spokojnie niezbyt głęboko i niezbyt szybko oddychał. Szybkie, głębokie oddychanie prowadzić może do hiperwentylacji, a następnie do zawrotów głowy czy nawet omdlenia. Oddychanie powietrzem o dużej zawartości pary wodnej zalecane jest w przypadkach przewlekłych zaostrzonych zapaleń błony śluzowej górnego odcinka dróg oddechowych, w których suche powietrze, nie będąc odpowiednio przygotowane do aktu oddychania, doprowadza do dalszego zaostrzenia stanu zapalnego błony śluzowej nosa, gardła i krtani.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>