07
Lip

Histopatologia rumienia

Porady

W naczyniach krwionośnych i na powierzchni błon surowiczych widoczne są złogi fibrynoidu. W naciekach zapalnych stwierdza się charakterystyczne dla tocznia, okrągławe masy, barwiące .się hematoksyliną. Przypuszcza się, iż te ciałka hematoksylinowe są produktem interakcji rozpadłych jąder ze swoistymi przeciwciałami. W nerkach gromadzą się komórki zapalne i limfocyty, widoczne są złogi immunoglobulin i składowej C3 dopełniacza: zgrubieniu ulega błona podstawna. Zmiany te mogą być ograniczone lub rozlane. W postaci błoniastej (membranous lupus nephritisj nacieki komórkowe są słabiej zaznaczone, a na plan pierwszy wybija się zgrubienie błony podstawnej. Badanie bioptyczne skóry wykazuje atrofię, hiperkeratozę naskórka, nagromadzenie limfocytów i histiocytów w skórze właściwej oraz złogi IgG i C3. W drobnych naczyniach wielu narządów stwierdza się ponadto zmiany o typie vasculitis. Wielokrotnie częściej chorują kobiety (9 kobiet na l mężczyznę), przede wszystkim w wieku 25 —55 lat. Do najczęstszych objawów klinicznych należą: gorączka, zmiany stawowe, zmiany skórne, zajęcie nerek, zaburzenia ze strony układu krążenia oraz objawy neurologiczne. Gorączka występuje u ponad 2/3 chorych. Towarzyszy jej złe samopoczucie, utrata apetytu i masy ciała. Dolegliwości stawowe należą do najczęściej zgłaszanych przez chorych. Zajęte zostają bądź to stawy dłoni i stóp, bądź to stawy duże. Występuje ból, zaczerwienienie, zwiększenie ciepłoty okolicy stawowej, jej tkliwość oraz wysięk dostawowy, w którym dominują komórki jednojądrzaste. Wyjątkowo tylko dochodzi do zniekształceń charakterystycznych dla gośćca reumatoidalnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>