21
Sie

Hiperlipoproteinemie

Porady

Hiperlipoproteinemie wtórne spotykane są zarówno w stanach fizjologicznych, jak i chorobowych. Patogeneza hiperlipoproteinemii wtórnych, spotykanych w stanach fizjologicznych i chorobowych, jest często bardzo złożona (zwiększony napływ do wątroby wolnych kwasów tłuszczowych z adypocytów lub przewodu pokarmowego, nadmierna podaż węglowodanów, hiperinsulinizrn, wzrost syntezy cholesterolu, spadek aktywności lipolitycznej lipazy aktywowanej przez heparynę itd.). Nie została ona wyjaśniona we wszystkich przypadkach hiperlipoproteinemii wtórnych. Leczenie hiperlipoproteinemii wtórnych jest podobne do leczenia hiperlipoproteinemii pierwotnych. W hiperlipoproteinemii typu Ha należy podawać cholestyraminę w dawce 16g/d, Colestipol 15-20 g/d (leki te są wymiennikami anionowymi wiążącymi kwasy żółciowe w świetle jelit) lub Probucal w dawce 50-100 mg/d (hamuje reabsorbcją kwasów żółciowych w jelitach oraz syntezę cholesterolu w komórkach). Nie należy zapominać o tym, że najbardziej fizjologicznym sposobem obniżania stężeń lipidów w surowicy krwi jest wysiłek fizyczny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>