11
Gru

Hiperlipoproteinemie wt

Porady

Wzrost stężenia jednej lub kilku frakcji lipoproteinowych w surowicy nazywamy hiperlipoproteinemią, spadek zaś hiperlipoproteinemią. U zdrowego człowieka będącego na czczo frakcja chylomikronów i prebeta-lipoprotein jest niewykrywalna zwykłym badaniem elektroforetycznym. Obecność mętnej lub mlecznej surowicy, pobranej w 14 godzin po spożyciu ostatniego posiłku, dowodzi obecności zwiększonego stężenia trójglicerydów zawartych w prebetalipoproteinach lub we frakcji chylomikronowej. Przez oznaczanie poziomu cholesterolu i trójglicerydów w surowicy udaje się wykryć prawie 95% wszystkich hiperiipoproteinemii. 50-75% obecnego w surowicy cholesterolu związanych jest z frakcją be-ta-lipoprotein (LDL), 20-35% z frakcją alfa-lipoproteinową (HDL), a zaledwie 5% z frakcją prebeta-lipoproteinową, Trójglicerydy transportowane są z frakcją prebeta-lipoproteinową (trójglicerydy endogenne) i chylomikronami (trójglicerydy pokarmowe). Lipidogram należy sporządzić z surowicy pobranej w 12-14 godzin po spożyciu ostatniego posiłku. Przy określaniu poszczególnych postaci hiperlipo-proteinemii bardzo pomocne jest: a) określenie stężenia cholesterolu i trójglicerydów, b) określenie aktywności lipazy lipoproteinowej aktywowanej heparyną oraz c) oglądanie surowicy chorego bezpośrednio po pobraniu krwi oraz po jej odstawieniu na całą noc w temp. 4°C.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>