07
Lip

Hiperbilirubinemia noworodkiperbilirubinemia noworodków (hy-perbiUmbinaemia neonatorum) jest stanem fizjologicznym charakteryzującym się miernym wzrostem stężenia bilirubiny wolnej w pierwszych 7—10 dniach życia. Wzrost ten osiąga wartość szczytową w 7 dniu, spadając do wartości normalnych na początku 3 tygodnia życia. Wbrew dawniejszym opiniom hi-perbilirubinemia nie jest tylko następstwem upośledzonej koniugacji bilirubiny przez „niedojrzały” aparat detok-sykacyjny ergastoplazmy gładkiej, ale również wynikiem niedostatecznego wychwytu bilirubiny przez białka receptorowe hepatocytów oraz niedostatecznie jeszcze sprawnego wydalania barwnika na biegunie żółciowym hepatocytów. Fizjologiczna żółtaczka noworodków nie wymaga leczenia. Przedłużająca się żółtaczka u noworodków może być wynikiem wrodzonych anomalii w drogach żółciowych, obecności pregan-2a-20-5-diolu w mleku matki lub innego steroidowego inhibitora glukuronylotransferazy UDP w surowicy noworodka. Przeważnie samo odstawienie karmienia piersią wywołuje szybką normalizacją, w przypadkach żółtaczki wywołanej pregnan-2a-20p-diolem. Przy obecności innego inhibitora glukuronylotransferazy UDP hiper-bilirubinemia może przekroczyć stężenie 427 (mmol/l (25 mg%), stając się przyczyną wystąpienia objawów kernictems (skurcze spastyczne mięśni, niedorozwój umysłowy).

Porady

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>