23
Lip

Gardlo i krtan

Porady

Bezpośrednie izolowane uszkodzenia urazowe gardła mogą dotyczyć części ustnej i krtaniowej. Poza ciałami obcymi o różnym charakterze są to najczęściej skaleczenia lub bardziej rozległe rany drążące z zewnątrz. Okolica ta może ulec obrażeniom jatrogennym podczas intubacji. W gardle środkowym i dolnym stwierdza się także uszkodzenia wynikające z przypadkowego lub celowego wypicia żrących środków chemicznych. Izolowane urazy części nosowej gardła mogą być wywołane ciałem obcym drążącym od strony przewodów nosowych. Obrażenia pourazowe w tej okolicy występuj ą także jako złożony zespół w rozległych złamaniach szczęk i nosa. Uszkodzenia urazowe krtani i tchawicy pod względem mechanizmu wymagają podziału na uszkodzenia zewnętrzne i wewnętrzne. Z punktu widzenia praw fizyki krtań i tchawica stanowią połączoną elastyczną rurę, która charakteryzuje się dość dużą swobodą ruchów w kierunkach ku bokom od osi ciała oraz w kierunku góra-dół. W płaszczyźnie strzałkowej ruchomość krtani i tchawicy jest ku tyłowi poważnie ograniczona kostnym rusztowaniem kręgosłupa. Cały układ chrzęstno-włóknisty krtani i tchawicy znaczną swobodę ruchu zawdzięcza zawieszeniu więzadłowo-mięśniowemu, które powoduje, że krtań i pierwszy odcinek tchawicy mogą być dość znacznie odchylone na boki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>