23
Sie

Gammapatie

Porady

Gammapatie charakteryzują się proliferacją jednego klonu komórek produkujących całkowicie homogenne łańcuchy ciężkie, lekkie lub cząsteczki immunoglobulin. W odróżnieniu od immunoglobulin fizjologicznych, w gamma-patiach część zmienna produkowanych immunoglobulin jest stała. Ponadto obecny jest zawsze tylko jeden typ łańcuchów lekkich (lambda lub kappa). Do gammapatii zalicza się: a) „dobrotliwą” gammapatię monoklonalną, b) szpiczak mnogi, c) makroglobulinemię Waldenstróma, d) chorobę ciężkich łańcuchów, e) chorobę lekkich łańcuchów oraz f) niektóre postacie skrobiawicy pierwotnej. „Dobrotliwa” gammapatia monoklonalną charakteryzuje się obecnością mo-noklonalnej immunoglobuliny zawierającej tylko jeden rodzaj łańcuchów lekkich. Stężenie anormalnej immunoglobuliny nie przekracza 10 g/l i nie ma tendencji wzrostowej. Stężenie fizjologicznych immunoglobulin jest prawidłowe. W moczu nigdy nie stwierdza się łańcuchów lekkich, tj. białka Bence-Jonesa. Osoby z opisaną gammapatia są poza tym zupełnie zdrowe. Częstość występowania „dobrotliwej” gammapatii wzrasta szczególnie w wieku powyżej 70 lat.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>