16
Wrz

Elektronika

Porady

W ostatnich latach nastąpił rozwój elektroniki, w tym także audiometrii obiektywnej, podczas której udział badanego zostaje zupełnie wyeliminowany. Badania te określane między innymi mianem elektrycznych odpowiedzi wywołanych z pnia mózgu polegaj ą na podawaniu do ucha krótkich sygnałów dźwiękowych, zwanych „klikiem”. W następstwie tej stymulacji pojawiają się w poszczególnych odcinkach drogi słuchowej sygnały bioelektryczne, które za po nocą odpowiednio rozmieszczonych elektrod są wychwytywane, a następnie uśredniane komputerowo, co pozwala uzyskać charakterystyczne zapisy. Systemy techniczne do wywoływania elektrycznych odpowiedzi są różne i nadal ulepszane, co stanowi wielki postęp w obiektywnej ocenie słuchu i ma duże znaczenie topodiagnostyczne. Zapis elektrycznych odpowiedzi wywołanych pozwala ustalić lokalizację uszkodzenia. Czas trwania przebiegu sygnału bioelektrycznego od receptorów do ośrodków w pniu mózgu trwa 10 milisekund. Jeśli czas ten jest wydłużony, może to świadczyć o procesie uciskowym w tym odcinku drogi słuchowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>