03
Lip

Dzialanie nerek

Porady

W nerkach, głównie w komórkach śród-miąższowych ich rdzenia, wytwarzane są pod wpływem ich niedokrwienia prostaglandyny. Zdaniem wielu badaczy są one miejscowymi hormonami regulującymi dystrybucję krwi w nerkach oraz zwiększającymi wydalanie^ przez nie sodu. Niektórzy sądzą, że odgrywają one ponadto rolę w regulacji ciśnienia tętniczego krwi, a brak PGA jest przyczyną nadciśnienia tętniczego u osób po obustronnej nefrektomii (tzw. renoprival wydzielaniu przez cewki i dlatego w niektórych chorobach przewyższa GFR. Występuje to przede wszystkim w niewydolności nerek, w zespołach nerczycowych, w marskości wątroby, a dotyczy również i przeszczepu nerkowego. Zdolność nerek do wydalania jonu wodorowego ocenia się na podstawie oznaczania jego ilości w moczu w warunkach kwasicy metabolicznej. W 5— 7 h po podaniu 0,1 g NH4Cl/kg m. c. pH moczu powinno spaść poniżej 5,3 i powinien on zawierać ponad 60 (mol/ /min H+, w tym ponad 25 mol/min kwaśności miareczkowej oraz ponad 35 (mol/min amoniaku. Zdolność nerek do zagęszczania i rozcieńczania moczu można ocenić ilościowo, oznaczając w odpowiednich warunkach doświadczalnych tzw. klirens wolnej wody (CH2o)- Jednak w praktyce klinicznej stosuje się do tego celu próby pół ilościowe i jakościowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>