04
Cze

Dlugotrwala utrata bialka

Porady

Długotrwała utrata białka prowadzi do hipoalbuminemii, hipogammaglobulinemii oraz hipoproteinemii. Ciśnienie onkotyczne osocza obniża się, co sprzyja powstawaniu obrzęków i przesięków w jamach ciała oraz zmniejszeniu ilości krążącego osocza. Powstający w wyniku tego wtórny hiperaldosteronizm zwiększa reabsorpcję sodu w cewkach nerkowych i w ten sposób sprzyja zatrzymaniu sodu i wody w ustroju. Znaczny spadek ilości krwi krążącej może pogarszać ukrwienie nerek i prowadzić do mocznicy przednerkowej. Wskutek zaburzeń przemiany lipidowej, zwiększenia syntezy wątrobowej lipoprotein i zmniejszenia zużycia lipidów w tkankach dochodzi do hiperlipidemii, nadającej nerczycowemu osoczu charakterystyczny mleczny wygląd. Utrata immunoglobulin z moczem zmniejsza odporność chorego ustroju i sprzyja powstawaniu groźnych zakażeń, a utrata białka wiążącego 25(OH)-D3 — zaburzeniom wchłaniania wapnia. Zespół nerczycowy może powstawać w przebiegu szeregu chorób , przy czym do uszkodzenia błony sączącej prowadzą najczęściej procesy o charakterze immunologicznym, metabolicznym, toksycznym lub alergicznym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>