16
Cze

Diety chorych z mocznica

Porady

Dieta chorych z mocznicą powinna uwzględniać aktualny stan wydolności nerek. Głównym zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej kaloryczności diety oraz pokrycie zapotrzebowania na witaminy i aminokwasy egzogenne oraz histydynę. Ilość produktów azotowych dostosowuje się do możliwości wydalniczych chorego. Nie należy przy tym dążyć do utrzymania prawidłowego poziomu mocznika we krwi kosztem ograniczeń dietetycznych. Dolegliwości mocznicowe pojawiają się zazwyczaj dopiero wówczas, gdy przekracza on 30 mmoi/l. Dlatego chory z niewydolnością nerek przez długi czas dobrze toleruje dietę zawierającą 40 g pełnowartościowego białka na dobę. Już we wczesnych okresach niewydolności nerek konieczne jest ograniczenie ilości fosforanów w pokarmach, gdyż hiperfosfatemia wiedzie pośrednio do wtórnej nadczynności przytarczyc i sprzyja wysalaniu się soli wapnia w tkankach. Dla zmniejszenia wchłaniania fosforanów z przewodu pokarmowego podaje się doustnie wodorotlenek glinu (Alusal). Ze specjalnych diet stosowanych w przewlekłej mocznicy na polecenie zasługują diety oparte na ziemniakach, które mają korzystny skład aminokwasowy, a ponadto działają alkalizująco. W razie konieczności ograniczeń białkowych podaje się doustnie aminokwasy egzogenne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>