12
Gru

Dawkowanie insuliny

Porady

Wielkość początkowej dawki insuliny i rodzaj preparatu określa sią w praktyce empirycznie na podstawie takich danych, jak: wiek chorego, masa ciała, szybkość narastania i czas trwania objawów cukrzycy, ich nasilenie, obecność dodatkowych chorób lub obecność ketozy. Dorosłemu choremu na cukrzycę bez ketonurii i bez widocznych klinicznie skutków nadmiernej utraty wody, a także bez objawów infekcji lub innych ostrych towarzyszących chorób, podaje się najczęściej 28-40 U (a) insuliny lente lub (b) mieszaniny insulin semilente + ultralente: rzadziej nieco większe dawki (40-52 U) (c) mieszaniny insulin maxirapid + semilente + ultralente – 1 raz dziennie. Dawkę taką podaje się przed śniadaniem. Można ją zwiększać, aż do u-zyskania w chwili maksymalnego działania zastosowanego preparatu insuliny lente lub też mieszaniny preparatów insulin semilente + ultralente (a więc w przypadku podania dawki rano – najczęściej około godziny 17-18), nieobecności glukozy w moczu. Dalsze zwiększanie dawki porannej groziłoby już wtedy popołudniową hipoglikemią. Najczęściej konieczne jest wykonywanie dwukrotnego wstrzyknięcia – 2 razy w ciągu doby: rano insulina semilente, lub też mieszanina insulin xnaxi-rapid + semilente oraz wieczorem, dodatkowo, insulina semilente. Rano podaje się 60-70% dawki dobowej. Rzadziej konieczne są 3 wstrzyknięcia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>