21
Paź

Czesc twarzowa czaszki

Porady

Wykazano, że jamy zawarte w masywie części twarzowej czaszki są na przekrojach zbliżone do figur geometrycznych w postaci trójkątów lub wieloboków. Boki tych figur są ścianami zatok lub innych jam w masywie twarzoczaszki, lub też przedstawiają schematycznie zgrabienia kości. Umożliwia to porównanie tych jam do systemu cztero- lub wielościennych ostrosłupów wzajemnie się łączących, których krawędzie stanowią klasyczny przestrzenny układ kratowy. Wytrzymałość mechaniczną w tym układzie zwiększają zarówno tkanki miękkie, jak i ściany kostne. Zamykają one albo w sposób ciągły krawędzie ostrosłupów (zatoki), albo ograniczają większość ścian. Można więc przyjąć, że poza znaczeniem konstrukcyjnym zatoki przynosowe oraz pozostałe jamy w masywie części twarzowej czaszki spełniaj ą podczas urazu bardzo istotną rolę amortyzacyjną przede wszystkim poprzez dwojakiego rodzaju mechanizmy. Pierwszym jest chwilowe sprężyste odkształcenie ścian kostnych, które – choćby trwało ułamki sekund – poważnie osłabia energię zniszczenia kosztem wydłużenia czasu spadku prędkości siły niszczącej. Drugim natomiast jest złożona gra sil występująca w pneumatycznym układzie kostnym zatok oraz innych jam części twarzowej czaszki. Następstwem głównej siły niszczącej jest pojawienie się różnych co do wielkości i kierunku sił składowych biegnących wzdłuż krawędzi lub ścian kostnych. W ten sposób siła niszcząca dociera do mózgu nie w skupieniu, ale zostaje rozłożona na znacznej przestrzeni.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>