22
Paź

Cholesterol egzogenny

Porady

Cholesterol egzogenny po dostaniu się do wątroby jest głównym regulatorem biosyntezy cholesterolu endogennego. Regulacja biosyntezy polega na indukcji lub supresji enzymu (reduktazy 3-hydroksy-4-me-tyloglutarylokoenzymu A) katalizującego powstawanie kwasu mewalonowego, następnie przekształconego w cholesterol. Zwiększona podaż cholesterolu pokarmowego posiada więc hamujący wpływ na biosyntezę endogenną tego składnika. Istotną rolę w regulacji przemiany i biosyntezy cholesterolu w ustroju posiadają beta-lipoproteiny (LDL). Jak wiadomo, LDL są makrocząsteczką złożoną z apolarnego rdzenia (złożonego głównie z cholesterolu) oraz bardziej polarnego płaszcza pokrywającego rdzeń (złożonego z fosfolipidów, wolnego cholesterolu i apoproteiny B i C). LDL są głównym transporterem cholesterolu endogennego i egzogennego w surowicy krwi. Komórki zużytkowujące cholesterol wyposażone są w specyficzne receptory, wiążące cząsteczki LDL. Po związaniu cząsteczki LDL przez receptor-kompleks receptor-cząsteczka LDL ulega endocytozic, tworząc w obrębie cytoplazrny tzw. pęcherzyki endocytowe. Te ostatnie zlewają się z kolej z lizosomami. Pod wpływem enzymów lizosomalnych apoproteina LDL ulega proteo-lizie1, powstałe zaś aminokwasy dostają się do cytoplazmy lub przestrzeni pozakomórkowej. Estry cholesterolowe wchłoniętych cząsteczek LDL ulegają rozkładowi do wolnego cholesterolu i kwasów tłuszczowych pod wpływem, kwaśnej lipazy lizosornalnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>