Category Porady

14
Lis

Wrodzona zoltaczka

Porady

Jest to genetycznie uwarunkowany defekt przemiany bilirubiny, charakteryzujący się niedoborem transferazy glukuronylowej w wątrobie. Defekt dziedziczy się jako cecha recesywna genem autosomalnym. Niedobór ww. enzymu jest przyczyną znacznego wzrostu stężenia wolnej bilirubinemii w surowicy, często przekraczającego poziom 340 umol/l (20 mg%). Znaczna hiperbilirubinemia jest przyczyną wystąpienia objawów u większości chorych. Choroba pojawia się w pierwszych dniach życia. Choć większość chorych umiera już w pierwszych dwóch latach życia, znane są przypadki z przeżyciem kilkunastoletnim...

Czytaj więcej
13
Lis

Otoskopia

Porady

Kręty przebieg przewodu słuchowego zewnętrznego wymaga posługiwania się wziernikiem usznym w kształcie lejka, którego wielkość musi być odpowiednio dobrana do warunków anatomicznych przewodu słuchowego. Po oświetleniu lampą czołową ujścia przewodu słuchowego zewnętrznego należy lewą ręką odciągnąć małżowinę uszną ku górze i ku tyłowi, a w prawą ująć wziernik uszny kciukiem i wskazującym oraz wprowadzić go ruchem śrubowym do światła przewodu. Wziernik powinien być wprowadzony delikatnie tylko do części chrzestnej przewodu słuchowego, ponieważ w części kostnej skóra przylega bezpośrednio do okostnej i wprowadzenie wziernika w tę okolicę jest bardzo bolesne. Po założeniu wziernika można obejrzeć skórę przewodu słuchowego. Następnie ogląda się błonę bębenkową...

Czytaj więcej
12
Lis

Rytm diurezy

Porady

Dobowy rytm diurezy ulega zaburzeniu w związku ze zwiększeniem się ilości moczu nocnego. Mocz jest wodo-jasny, jego molalność waha się ok. 285 —300 mmol/kg wody, a gęstość względna ok. 1,010. Ilość dobowa początkowo przekraczająca 2 l, w schyłkowym okresie spada poniżej litra. Nasilenie białkomoczu zależy od choroby podstawowej. Osad jest zazwyczaj niewielki, cechuje go obecność grubych, krótkich, woskowych wałeczków niewydolności nerek. Badanie krwi wykrywa niedokrwistość normobarwliwą, niekiedy łeukocytozę i trombocytopenię oraz trombocytopatię, wiodące do skazy krwotocznej. Poziomy związków azotowych (kreatyniny, mocznika, azotu niebiałkowego, kwasu moczowego), fenoli, fosforanów nieorganicznych, a w przypadkach z oligurią często i potasu —.są podwyższone, wapnia — obniżony...

Czytaj więcej
10
Lis

Porfiria

Porady

Przez długi czas istniejący defekt metaboliczny może nie ujawnić się żadnymi objawami klinicznymi. Jedynym dowodem przemawiającym za istnieniem utajonej porfirii jest wzmożone wydalanie ALA i PBG z moczem. Zwykle jednak obraz kliniczny p.w.o.p. charakteryzuje się napadowo występującymi zaburzeniami ze strony przewodu pokarmowego oraz obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego. Wiodącym objawem są napady kolki brzusznej, trwające kilka godzin do kilku miesięcy. Okresy międzynapadowe mogą trwać od kilku godzin do kilku tygodni, miesięcy, a nawet lat. Kolki mają charakter rozlany. Często towarzyszą im wzdęcia. Nigdy nie stwierdza się obrony mięśniowej oraz innych objawów otrzewnowych. Kolkom mogą towarzyszyć wymioty i wtórne stany odwodnienia. Leukocytoza może być nieznacznie podwyższona...

Czytaj więcej
10
Lis

Przebieg niewydolnosci nerek

Porady

Początek o.n.n.n. jest zazwyczaj zamaskowany objawami choroby podstawowej i jedynym zwiastunem upośledzenia czynności nerek jest wówczas oliguria. Po paru dniach jej trwania pojawiają się szybko nasilające się objawy ostrej mocznicy. Chorzy stają się apatyczni lub pobudzeni, tracą łaknienie. Występują nudności i wymioty, a w razie przewodnienia — nadciśnienie, bóle głowy i drgawki. Stan ogólny jest ciężki. Przedmiotowo stwierdza się objawy przewodnienia oraz kwasiczy oddech Kussmaula. Może pojawić się nadciśnienie, obrzęk płuc, mocznicowe zapalenie osierdzia i hiperkaliemia doprowadzająca do niemiaro-ości z bradykardią, a nawet do zatrzymania czynności serca. Często stwierdza się objawy mocznicowego nieżytu jamy ustnej, a niekiedy zapalenie ślinianek, zwłaszcza przyusznych...

Czytaj więcej
09
Lis

Wlokniak mlodzienczy

Porady

Włókniak młodzieńczy jest zbudowany z tkanki łącznej zbitej z bogatą siecią naczyń krwionośnych. Występuje nieomal wyłącznie u chłopców w wieku 10-14 lat. Krwawienie i upośledzenie drożności nosa są pierwszymi objawami choroby. Krew z guza może wypływać przez nozdrza przednie lub spływać po tylnej ścianie gardła. Rozwijający się guz jest powodem dolegliwości bólowych. Doprowadza często do zniekształcenia twarzy pod postacią uwypuklenia okolicy policzkowej i przemieszczenia gałki ocznej. We wczesnym stadium włókniak młodzieńczy widoczny jest podczas rynoskopii tylnej. Guz jest barwy szaroróżowej, o powierzchni często nierównej, zlokalizowany na stropie lub bocznej ścianie części nosowej gardła albo w okolicy klinowo-sitowej...

Czytaj więcej
08
Lis

Rozlane zapalenie nerek

Porady

Przewlekłe rozlane kłębkowe zapalenie nerek (p.z.n.) jest chorobą, w której pierwotne, zazwyczaj immunologiczne, uszkodzenie kłębków nerkowych doprowadza do powstania w nich zmian objawiających się białkomoczem i krwinkomoczem, a prowadzących zazwyczaj do przewlekłego, postępującego niszczenia nefronów. Etiologia p.z.n. nie jest całkowicie wyjaśniona. Zdaniem jednych jest to choroba pierwotnie przewlekła, nie związana z ostrym kłębkowym zapaleniem nerek, wg innych — stanowi ona zejście tego ostatniego, często przebiegającego subklinicznie. Ostatnio przeważa pogląd, że ostre zapalenia występujące w czasie epidemii kończą się zazwyczaj wyleczeniem, natomiast sporadyczne często nie wygasa i po dłuższym lub krótszym okresie subklinicznym prowadzi do postępującego niszczenia miąższu nerkowego...

Czytaj więcej
06
Lis

Ucho

Porady

Uszkodzenia ucha zewnętrznego mogą dotyczyć małżowiny, przewodu słuchowego zewnętrznego lub błony bębenkowej, przy czym są to przede wszystkim zranienia wypadkowe. Przewód słuchów} zewnętrzny, podobnie jak błona bębenkowa, może zostać uszkodzony także w przypadku pęknięcia podstawy czaszki, którego szczelina przebiega podłużnie przez piramidę kości skroniowej. Niezależnie od tego przewód słuchowy zewnętrzny może uszkodzony w tzw. urazach skoczków (uderzenie kolanami w brodę), kiedy głowazu część kostną przewodu słuchowego sąsiadującą ze stawem. Błona bębenkowa często zostaje rozerwana podczas gwałtownego wzrostu różnicy ciśnień lub w razie znacznego podciśnienia...

Czytaj więcej
06
Lis

Krwawienie

Porady

Krwawienia z nosa są często spotykanym objawem. Średnio u 1,5% populacji występuje jeden epizod krwawienia w ciągu roku. Miejscem najczęściej występujących krwawień, zwłaszcza u młodszych pacjentów, jest przednia część chrzestnej przegrody nosa, tzw. miejsce Kiesselbacha. W tej okolicy, narażonej na mikrourazy i zmiany zanikowe, naczynia krwionośne są liczne, położone są bardzo powierzchownie i tworzą sieć połączeń. Na przegrodzie nosa są to odgałęzienia tętnic sitowych przednich i tylnych, gałąź przegrody nosa tętnicy wargowej górnej oraz drobne naczynia podnicbienne i klinowo-podniebienne odchodzące od tętnicy szczękowej...

Czytaj więcej
06
Lis

Stwardnienie wlosniczek

Porady

Stwardnienie włośniczek kłębków nerkowych jest elementem uogólnionej: mikroangiopatii. Błona podstawna włośniczek kłębków nerkowych ulega pogrubieniu. Z czasem w obrębie ścian włośniczek nagromadza się znaczna ilość materiału zwyrodniałej błony podstawnej, który formuje się w guzki (stwardnienie guzkowe). Stwardnienie wysiękowe jest zmianą nieswoista, polegająca na gromadzeniu się złogów fibrynoidu między włośniczkami i w świetle torebki Bowmana. Wspomniane zmiany powodują niedokrwienie nerek, upośledzają funkcję filtracyjną błony podstawnej włośniczek kłębków, lub-też całkowicie niszczą kłębki, które zamieniają się w ogniska zeszkliwienia, Wśród objawów dominuje zespół nerczycowy (białkomocz)...

Czytaj więcej
04
Lis

witamina E

Porady

Doświadczenia ze szczurami, kurczętami i kaczkami dowiodły, iż witamina E zapobiega bezpłodności. Jeżeli brak jest tej witaminy w pokarmie, u samców występują zmiany zwyrodniające w jądrach, a samice nie mogą donosić płodu, który obumiera i jest resorbowany. Przy niedoborze witaminy E jaja znoszone przez kurę nie nadają się do wylęgu. Nie wykazano jednak, czy niedobór tej witaminy ma wpływ na bezpłodność u ludzi, chociaż jest to możliwe. Dlatego nie można jeszcze podać żadnych danych co do dziennego zapotrzebowania na tę witaminę u ludzi. Jednakże witamina E tak powszechnie występuje w tłuszczach roślinnych i zwierzęcych, że jej niedobór przy normalnym odżywianiu się jest prawie niemożliwy. Witamina E służy jako przeciwutleniacz zabezpieczając pewne labilne składniki przed utlenianiem...

Czytaj więcej
01
Lis

Zakraplanie plynow do ucha

Porady

Zakrapianie płynów do ucha ma na celu wprowadzenie leku albo do przewodu słuchowego zewnętrznego, albo do jamy bębenkowej lub pooperacyjnej. Należy dążyć do tego, aby zakrapiany płyn miał temperaturę zgodną z temperaturą ciała, co pozwala uniknąć podrażnienia błędnika. Zakrapianie płynów do ucha najlepiej wykonać w pozycji leżącej z chorym uchem skierowanym ku górze. Po zakropieniu do przewodu słuchowego zewnętrznego kilku kropli odpowiedniego leku można palcem kilkakrotnie silnie ucisnąć na skrawek, tak aby zagęścić i rozrzedzić powietrze w przewodzie, co doprowadzi do przemieszczenia leku w stronę jamy bębenkowej lub jamy pooperacyjnej...

Czytaj więcej
23
Paź

Ksztalcenie zdrowotne

Porady

W przewlekłej, wymagającej codziennej realizacji całego systemu leczniczego chorobie – cukrzycy – konieczny jest umiejętny udział chorego. Umiejętności te powinien nabyć każdy chory w toku programów kształcenia zdrowotnego. Przynoszą one chorym uniezależnienie od choroby. Kryteria wyrównania leczniczego. Leczenie cukrzycy powinno umożliwiać, w przypadkach leczenia insuliną, utrzymywanie glikemii w przekroju dobowym w granicach 4,5-10 mmol/l, przy czym dobowe wydalanie glukozy powinno być niższe od 3% dobowej racji węglowodanów w diecie. Kryteria wyrównania – jak to już wspomniano – są bardziej wymagające w przypadku leczenia doustnymi lekami hipoglikemizującymi. Glikemia powinna zawierać się w granicach 4,5-9,9 mmol/l: w moczu nie może pojawiać się glukoza...

Czytaj więcej