Category Porady

16
Gru

Objawy hipoprolaktynemii

Porady

Nie opisano dotychczas stanów hipoprolaktynemii, natomiast dość dobrze poznaliśmy zespół objawów spowodowany przez hiperprolaktynemię. Najdobitniejszą oznaką hiperprolaktynemii jest zespół galactorrhoea, amenorrhóea secundaria lub dysmenorrhóea polegający na skróceniu fazy lutealnej i hipoestrogenizmie, z cyklami bezowulacyjnymi i bezpłodnością. Przyjmuje się, że około 20% wszystkich przypadków wtórnego braku miesiączki jest następstwem hiperprolaktynemii. Wyzwala ona co najmniej dwa rodzaje zakłóceń: — nadmiar prolaktyny blokuje efekt gonadotropin, wobec czego gonady nie reagują na zmiany stężenia gonadotropin, po drugie — długotrwała hiperprolaktynemia może dodatkowo upośledzać wydzielanie luteotropiny (LH)...

Czytaj więcej
12
Gru

Dawkowanie insuliny

Porady

Wielkość początkowej dawki insuliny i rodzaj preparatu określa sią w praktyce empirycznie na podstawie takich danych, jak: wiek chorego, masa ciała, szybkość narastania i czas trwania objawów cukrzycy, ich nasilenie, obecność dodatkowych chorób lub obecność ketozy. Dorosłemu choremu na cukrzycę bez ketonurii i bez widocznych klinicznie skutków nadmiernej utraty wody, a także bez objawów infekcji lub innych ostrych towarzyszących chorób, podaje się najczęściej 28-40 U (a) insuliny lente lub (b) mieszaniny insulin semilente + ultralente: rzadziej nieco większe dawki (40-52 U) (c) mieszaniny insulin maxirapid + semilente + ultralente – 1 raz dziennie. Dawkę taką podaje się przed śniadaniem...

Czytaj więcej
11
Gru

Hiperlipoproteinemie wt

Porady

Wzrost stężenia jednej lub kilku frakcji lipoproteinowych w surowicy nazywamy hiperlipoproteinemią, spadek zaś hiperlipoproteinemią. U zdrowego człowieka będącego na czczo frakcja chylomikronów i prebeta-lipoprotein jest niewykrywalna zwykłym badaniem elektroforetycznym. Obecność mętnej lub mlecznej surowicy, pobranej w 14 godzin po spożyciu ostatniego posiłku, dowodzi obecności zwiększonego stężenia trójglicerydów zawartych w prebetalipoproteinach lub we frakcji chylomikronowej. Przez oznaczanie poziomu cholesterolu i trójglicerydów w surowicy udaje się wykryć prawie 95% wszystkich hiperiipoproteinemii...

Czytaj więcej
10
Gru

Guzkowe zapalenie tetnic

Porady

Jest to choroba średnich i małych tętnic, występująca głównie u dorosłych mężczyzn. W jej rozwoju odgrywają rolę mechanizmy immunologiczne. Postać pełnoobjawową cechują: nadciśnienie tętnicze, zaburzenia czynności nerek, bóle brzucha i zajęcie nerwów obwodowych. Etiopatogeneza choroby nie została wyjaśniona. Zmiany w naczyniach krwionośnych, przypominające guzkowe zapalenie tętnic, obserwuje się u zwierząt z zespołem Arthusa oraz u ludzi w przebiegu choroby posurowiczej i niektórych przewlekłych zakażeń bakteryjnych. Dużą rolę przypisuje się alergii na leki: opisano wiele przypadków guzkowego zapalenia tętnic, które rozwinęły się wkrótce po podaniu leków (pochodne tiomocznika, tiazydy, penicylina)...

Czytaj więcej
10
Gru

zawartosc pluc

Porady

Ponieważ płuca nie są całkowicie opróżnione i napełnione za każdym oddechem, powietrze w pęcherzykach płucnych zawiera mniej tlenu a więcej CO2 niż atmosferyczne. Próbkę takiego powietrza, jakie rzeczywiście występuje w pęcherzykach, możemy pobrać przy końcu maksymalnego wydechu. Wydychane powietrze traci mniej niż 1/4 tlenu i może być ponownie użyte przy oddychaniu. Ilość nowego powietrza wchodząca za każdym oddechem do dróg oddechowych nazywana jest objętością oddechową. Normalna objętość oddechowa młodego, dorosłego mężczyzny wynosi około 500 cm , a jego normalna częstotliwość oddechowa wynosi około 12 oddechów na l minutę. Wynika z tego, że około 6 dm nowego powietrza dostaje się w czasie każdej minuty do płuc mężczyzny. Wartość ta charakteryzuje tzw. objętość oddechów f...

Czytaj więcej
10
Gru

Badanie podmiotowe

Porady

Należy zwrócić uwagę na przebyte choroby zakaźne wieku dziecięcego, które mogą wywołać odbiorcze upośledzenie słuchu. Ponadto należy zwracać uwagę na. rodzaj upośledzenia słuchu, tzn. jak jest słyszana i rozumiana mowa. W przewodzeniowych uszkodzeniach słuchu istnieje dobra słyszalność mowy przez telefon, co zapewnia przewodnictwo kostne. Jeśli upośledzeniom słuchu towarzyszą szumy, gwizdy, piski, może to przemawiać za uszkodzeniem odbiorczym, ale także za stanem zapalnym trąbek słuchowych. W wywiadach trzeba oczywiście uwzględnić podstawowe dane, m.in. takie jak wiek chorego (naturalne starzenie się narządu słuchu), płeć, zawód. Należy określić, czy upośledzenie słuchu wystąpiło nagle, choć może to być także ostry uraz akustyczny...

Czytaj więcej
09
Gru

Utlenianie i synteza kwasow tluszczowych

Porady

Spalanie kwasów tłuszczowych odbywa się głównie w tzw. procesie beta-oksydacji. Jeden obrót procesu beta-oksydacji składa się z pięciu reakcji, w następstwie których odszczepia się l cząsteczka acetylo-CoA i łańcuch kwasu tłuszczowego ulega skróceniu o dwa węgle. Powstały acetylo-CoA ulega spalaniu w cyklu Krebsa do CO2 i wody. Proces beta-oksydacji zachodzi wyłącznie w mitochondriach. Proces syntezy kwasów tłuszczowych zachodzi w cytoplazmie komórkowej. W mitochondriach odbywa się jedynie wydłużanie łańcuchów kwasów tłuszczowych o średniej długości...

Czytaj więcej
09
Gru

Tamponada przednia

Porady

Najprostszym sposobem opanowania krwawienia, jednak nie zawsze skutecznym, jest ucisk skrzydeł nosa w miejscu przejścia części miękkich w rusztowanie kostne. Najczęściej jednak krwotoki z nosa opanowuje się klasyczną tamponada przednią. Przed przystąpieniem do zabiegu należy zawsze ustalić, z którego przewodu zaczęło się krwawienie, a następnie należy dokładnie usunąć z jamy nosowej skrzepy krwi, polecając choremu wydmuchać je przez nos. Wykonanie tej prostej czynności ułatwia obejrzenie miejsca krwawiącego, a przede wszystkim umożliwia prawidłowe wykonanie zabiegu. Po wykonaniu rynoskopii przedniej chwyta się pincetą długi seton z gazy w pewnej odległości od końca i warstwami układa się go, silnie upychając, od dna jamy nosowej ku górze...

Czytaj więcej
08
Gru

Leczenie dietetyczne

Porady

Leczenie dietetyczne straciło wiele na znaczeniu z chwilą wprowadzenia leków urykozurycznych. Zresztą stosowanie niesmacznej diety ubogopurynowej tylko w niedużym stopniu wpływa na stężenie kwasu moczowego we krwi. Przy sprawnie działających nerkach poleca się normalną dietę z dużą zawartością jarzyn i owoców. Bardzo szkodliwe jest przekarmianie chorych. Odchudzanie chorych na dnę powinno być przeprowadzone w szpitalu, głodzenie bowiem może być przyczyną napadu dny (wywołanego kwasicą ketonowa). Zapobieganie napadom dny polega na unikaniu stresów psychicznych i fizycznych na nieprzekarmianiu chorych oraz na unikaniu napojów alkoholowych...

Czytaj więcej
07
Gru

Witamina A

Porady

Witamina A jest alkoholem (retinol), powstającym najczęściej z rozpadu beta-karo-term. Aldehyd witaminy A określany jest jako retinol lub witamina Alf natomiast 3-dehydroretinol jako witamina A2. Konwersja karotenów (będących prowitaminami witaminy A) do witaminy A zachodzi w nabłonku jelitowym i w wątrobie i wymaga obecności cynku. Witamina A jest istotnym składnikiem barwnika wzrokowego (czerwieni wzrokowej w pręcikach i czopkach siatkówki), warunkuje integralność błon komórkowych i struktur sub-komórkowych, jest niezbędna dla utrzymania struktury i czynności komórek nabłonkowych oraz nabłonka wydzielniczego gruczołów egzokrynnych i stanowi niezbędny czynnik wzrostowy. Witamina A podana w dużych dawkach powoduje uszkodzenie błon lizosomalnych...

Czytaj więcej
07
Gru

Audiometry dane ogolne

Porady

Audiometr jest urządzeniem elektroakustycznym, które generuje sygnały powtarzalne pod względem jakościowym i ilościowym. Sygnały te, o ściśle określonych parametrach, przekazywane są do narządu słuchu człowieka za pomocą słuchawek i odbierane są jako wrażenie dźwiękowe. Narząd słuchu jest więc testowany tonami o ściśle określonym natężeniu i częstotliwości. Zakres częstotliwości objętych pomiarem wynosi najczęściej od 125 do 8000 Hz. Regulacja częstotliwości dokonywana jest skokowo za pomocą dźwigni częstotliwości. Dźwignią natężenia dźwięku można zmieniać jego wartość w zakresie od 10 dB do 90-100 dB. Regulacja natężenia dźwięku może być płynna lub skokowa, co zależy od typu aparatu...

Czytaj więcej
02
Gru

Przewlekly zanikowy niezyt

Porady

Ozena charakteryzuje się zmianami zanikowymi błony śluzowej, a także tkanki chrzestnej i kostnej oraz cuchnącymi strupami, tworzącymi w zaawansowanym okresie choroby „odlewy” ścian jam nosowych. Choroba występuje przeważnie u osób żyjących w złych warunkach bytowych. Częściej chorują kobiety w wieku 15-25 lat. Przyczyna ozeny nie jest ostatecznie wyjaśniona. Istnieje wiele hipotez, które powstanie choroby wiążą z: niedoborem żelaza, hipowitaminozą A, B, D, zaburzeniami wydzielania hormonów płciowych, przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych. Wymieniane jest także tło alergiczne i bakteryjne. W początkowym okresie choroby występuje cuchnienie z nosa...

Czytaj więcej
02
Gru

Inhalacje

Porady

Przez inhalacje rozumieć należy oddychanie powietrzem, w którym zostały rozdrobnione cząsteczki różnych związków stanowiących leki. Biorąc pod uwagę, że powierzchnia układu oddechowego wynosi ok. 90-100 m2, inhalacje porównać można do dożylnego podawania leków, co odnosi się szczególnie do substancji, których zdolność wchłaniania w pęcherzykach płucnych jest powszechnie znana. Najbardziej racjonalną metodą przygotowania substancji leczniczych do inhalacji jest rozdrabnianie leku za pomocą ultradźwięków, w przeciwieństwie do tzw. inhalatorów kieszonkowych z dyszami o stosunkowo dużych przekrojach lub inhalatorów elektrycznych, w których leki pod wpływem wysokiej temperatury wrzenia ulegają inaktywacji...

Czytaj więcej