Category Porady

13
Maj

Nerki

Porady

Nerki pełnią rolę narządu wewnątrzwy-dzielniczego oraz wydalniczego. Komórki aparatu przykłębkowego wytwarzają reninę. Jest ona enzymem proteolitycznym rozkładającym w osoczu produkowaną przez wątrobę .glikoproteinę — angiotensynogen — na dekapeptyd zwany angiotensyną I. Ta ostatnia rozpada się pod wpływem konwertyny osoczowej na oktapeptyd — angiotcnsynę II oraz dwupeptyd histydylowoleucylowy. Angiotensyną pobudza wydzielanie ałdosteronu oraz, powodując skurcz mięśni gładkich letniczek, podnosi ciśnienie tętnicze krwi. Zdaniem niektórych autorów układ ten bierze również udział w humoralnym odruchu miejscowym, regulującym wielkość (przesączania kłębkowego odpowiednio do stopnia dopływu chlorku sodowego do plamki gęstej...

Czytaj więcej
11
Maj

Ostre i przewlekle zapalenie zatoki szczekowej

Porady

W zapaleniu ostrym pierwsze objawy choroby często są poprzedzone infekcją dróg oddechowych. Chory zgłaszający się do lekarza skarży się na rozprężające bóle głowy, często pulsujące i zwiększające się podczas kaszlu, pochylania głowy, parcia oraz innych wysiłków fizycznych. Zwykle bóle są bardziej intensywne w godzinach rannych. Lokalizacja bólów jest różna. Bóle mogą występować w okolicy policzkowej, w okolicy czołowej czy nawet potylicznej lub też są to bóle zębów szczęki nasilające się podczas jedzenia. Drugim podstawowym objawem choroby jest jednostronne upośledzenie drożności nosa z wydzieliną śluzową lub ropną. Objawy ogólne typowe dla stanów zapalnych to: podwyższenie temperatury ciała, złe samopoczucie, niekiedy kaszel...

Czytaj więcej
11
Maj

Ucinanie setonu

Porady

Po wypełnieniu jamy nosowej seton ucina się, przytrzymując go kilkakrotnie złożonym gazikiem, który następnie zostaje przyklejony przylepcem do policzka lub części grzbietowej nosa. Jeśli istnieją do tego warunki, gazę, która ma służyć do wykonania tamponady przedniej, można nasycić lidokainowym żelem, a w ostateczności jałową parafiną lub maścią tranową. Tamponadę pozostawia się na ogół przez 1 2-24 h, a następnie etapami usuwa się. Należy przestrzec przed wykonywaniem tamponady za pomocą gazików lub kilku krótkich odcinków bandaża, ponieważ u chorych nieprzytomnych lub podczas snu mogą one zsunąć się do gardła, a następnie do krtani stwarzając zagrożenie dla życia...

Czytaj więcej
10
Maj

Zespol Di George

Porady

Jest następstwem wrodzonego defektu embriogenezy trzeciej i czwartej kieszonki gardłowej, charakteryzującego się wypadnięciem funkcji immunologicznej limfocytów T przy prawidłowej czynności limfocytów B. Choroba przejawia się napadami tężyczki, zwiększoną wrażliwością na infekcje wirusowe, grzybicze i bakteryjne oraz hiperteloryzmem (hiperteloryzm oznacza wzrost odległości pomiędzy dwoma narządami symetrycznymi) ocznym. Stężenia immunoglobulin w surowicy są prawidłowe. Transformacja blastyczna limfocytów T pod wpływem fitohemaglutyniny jest upośledzona, We krwi stwierdza się hipokałcemię i limfopenię. Leczenie polega na transplantacji płodowej tkanki grasiczej. Zespól WIskott-Aldricha uwarunkowany jest upośledzoną czynnością zarówno limfocytów T, jak i B...

Czytaj więcej
09
Maj

Zasady protezowania sluchu oraz orzecznictwo

Porady

Ponieważ słyszenie drogą powietrzną jest fizjologicznie znacznie lepsze niż drogą kostną, w przeważającej większości stosuje się aparaty poprawiające słuch na przewodnictwo powietrzne. W nielicznych tylko przypadkach, rzędu kilku procent, wskazane jest zapisanie aparatu na przewodnictwo kostne, np. przy braku lub niedorozwoju przewodu słuchowego zewnętrznego, przy utrzymującym się ropotoku usznym czy zmianach alergicznych w przewodzie. Dobór aparatu słuchowego uzależniony jest wówczas od rodzaju uszkodzenia. Zasada rehabilitacji słuchu po implantacji mikroelektrod jest następująca. Mikrofon zbiera z otoczenia dźwięki, filtrując szczególnie te, które są niezbędne dla rozumienia mowy...

Czytaj więcej
08
Maj

Badanie sluchu mowa

Porady

Mowa człowieka składa się z dźwięków o różnych częstotliwościach, a ponieważ stanowi dla człowieka podstawowy element porozumiewania się z innymi ludźmi, badanie słuchu za pomocą mowy ma bardzo duże znaczenie praktyczne i badania takiego nie powinno się pomijać. Zdrowy człowiek słyszy dźwięki zarówno przez przewodnictwo powietrzne, jak i przewodnictwo kostne . Różnica ta wynosi ok. 40 dB, co oznacza, że percepcja drogą kostną jest o 40 dB gorsza. Bezpośrednie słyszenie mowy odbywa się zawsze przez przewodnictwo powietrzne, a w warunkach prawidłowego słuchu nawet dość szczelne zakrycie przewodów słuchowych pozwala z odległości kilku metrów słyszeć głośną mowę...

Czytaj więcej
05
Maj

Wazpopresyna

Porady

Nadmierne wydzielanie wazopresyny prowadzi do zatrzymania wody w ustroju i rozcieńczenia płynów ustrojowych. Stwierdza się zazwyczaj hiponatremię (poniżej 130 mmol/1). W następstwie zwiększenia objętości płynów ustrojowych dochodzi do narastającego przesączania kłębkowego: równocześnie następuje nadmierne wydalanie sodu z moczeni: mocz staje się hipermolalny w stosunku do osocza. Zaawansowane zmiany wodnoelektrolitowe prowadzą do ujaw^nienia się zaburzeń ze strony ośrodkowego układu nerwowego (utrata łaknienia, nudności, wymioty, zmiana osobowości, splątania, utrata odruchów, osłabienie mięśni). Ciekawą cechą biochemiczną tego zespołu jest hipourykemia. Leczenie polega na znacznym ograniczeniu podawania płynów: niekiedy osiąga się poprawę po zastosowaniu środków moczopędnych, np...

Czytaj więcej
04
Maj

Zlamanie nosa

Porady

Złamanie kości nosa może przebiegać bez przemieszczenia lub z przemieszczeniem odłamów. Zależnie od kierunku urazu następuje przemieszczenie w bok lub wgniecenie. Objawy. Ocena wzrokowa złamania powinna być przeprowadzona dokładnie i nie może ograniczyć się tylko do badania en face, ale konieczna jest przy oglądaniu odchylenia głowy badanego w bok oraz do tyłu i do przodu. Należy również zapytać pacjenta, czy nos nie był zniekształcony dawniej. Postępowanie. Jeśli chory zgłosił się bezpośrednio po urazie i jest to boczne przemieszczenie nosa zewnętrznego, podczas badania palpacyjnego można, używając niewielkiej siły, wykonać repozycję kości nosa i założyć tamponadę przednią oraz ewentualny opatrunek zewnętrzny w celu unieruchomienia rusztowania chrzestnego i kostnego nosa...

Czytaj więcej
03
Maj

Krwawienie z nosa

Porady

Najczęstszym miejscem krwawień z nosa jest okolica splotu Kiesselbacha, tylna część małżowiny dolnej, przednia część małżowiny środkowej lub tylna część przegrody nosa. Częste, uporczywie powtarzające się krwawienia wymagają nieco innego postępowania niż nagłe, obfite krwotoki i praktycznie występują zawsze ze splotu naczyniowego w okolicy Kiesselbacha. Miejsce krwawiące w tych przypadkach łatwo zauważyć w rynoskopii na przedniej części przegrody nosa w postaci miejscowego przekrwienia, nastrzyknięcia małych powierzchownych naczyń lub zaschniętej tam krwistej wydzielmy. Po ustaleniu miejsca, z którego może występować krwawienie, należy dokładnie znieczulić błonę śluzową jamy nosowej, niezależnie od metody, jaką ma się zamiar stosować...

Czytaj więcej
01
Maj

Angiopatia cukrzycowa

Porady

Powikłania w obrębie układu naczyniowego są przyczyną zgonu 60-80% chorych na cukrzyce. Wyróżnia się 2 ogólne rodzaje zmian: 1) mikroangiopatię, tj. proces zwyrodnieniowy w obrębie błony pod-stawnej włośniczek i małych naczyń, polegający na odkładaniu się w obrębie błony podstawnej złogów mukopolisacharydówj 2) makroangiopatię, tj. zwiększenie skłonności do wcześniejszego i bardziej szybkiego rozwoju miażdżycy tętnic, szczególnie małego i średniego kalibru. Mikroangiopatia cukrzycowa. Zebrano wiele danych wskazujących, że inikroangiopatia cukrzycowa jest wynikiem przewlekłego niedoboru insuliny i podwyższenia glikemii, które przyczyniają się do skierowania dużej ilości glukozy na niezależny od obecności insuliny tor biosyntezy mukopolisacharydów błony podstawnej włośniczek...

Czytaj więcej