Category Porady

23
Wrz

Badania twardziny

Porady

Badania pracowniane wykazują przyspieszenie OB, wzrost stężenia IgG w surowicy krwi. Przeciwciała przeciwyądrowe występują u 40—80% chorych. Rozpoznanie nie nastręcza zwykle trudności i opiera się na charakterystycznym obrazie przy badaniu przedmiotowym. Sklerodermię należy podejrzewać w każdym przypadku zespołu Raynauda. W rozpoznaniu różnicowym postaci z dominującymi dolegliwościami stawowymi należy brać pod uwagę reumatoidalne zapalenie stawów i toczeń układowy. Przebieg i rokowanie. Choroba przebiega powoli, zajmując często coraz to nowe obszary skóry i narządy wewnętrzne. Narasta ubytek wagi ciała, wyniszczenie. Tylko ok. V4 chorych przeżywa 10 lat od wystąpienia pierwszych objawów. Leczenie...

Czytaj więcej
21
Wrz

Szpiczak mnogi

Porady

Szpiczak mnogi charakteryzuje się rozrostem komórek plazmatycznych produkujących homogenną immunoglo-bulinę (klasy IgA, IgG, IgD) lub jeden rodzaj łańcuchów lekkich. W ostatnim przypadku stwierdza się w moczu obecność białka Bence-Jonesa. Chorobę charakteryzuje niedokrwistość, zwiększona wrażliwość na zakażenie bakteryjne i wirusowe, bóle kostne oraz hiperkalcemia. W stanach zaawansowanych stwierdza się objawy „nerki szpiczakowej”. Wykonanie urografii u takich chorych może być przyczyną nieodwracalnego bezmoczu. Badaniem radiologicznym kości stwierdza się charakterystyczne ogniska osteolityczne. W szpiku liczba plazmocytów przekracza 10% wszystkich komórek jądrzastych. W chorobie Waldenstroma stwierdza się rozrost komórek limfoidalnych mających cechy limfocytów i plazmocytów...

Czytaj więcej
17
Lip

zeby

Porady

Zęby wszystkich kręgowców służą do rozdrabniania pokarmu, lecz różnią się w dużym stopniu wielkością i kształtem w zależności od tego, jakim pokarmem dany gatunek się odżywia. Jakkolwiek zęby różnych ssaków mogą powierzchownie różnić się całkowicie, to jednak zbudowane są według wspólnego planu. Część zęba wystająca ponad dziąsło-to korona zęba, część otoczona dziąsłem – to szyjka zęba, część tkwiącą w zębodole, w kości, nazywamy korzeniem zęba. Każdy ząb jest zbudowany z kilku różnych warstw. Twarda, zewnętrzna warstwa —to szkliwo (emalia) leżąca pod nią warstwa – zębina – otacza komorę zębową wypełnioną miazgą (pulpa) – miękką tkanką zawierającą naczynia krwionośne i nerwy. Szkliwo pokrywa tylko koronę i górną część szyjki...

Czytaj więcej
11
Lip

woda

Porady

Ilość wody w organizmie wynosi 2/3 jego masy i woda jest niezbędnym składnikiem wszystkich komórek. Stanowi ona podstawową część krwi i limfy jest rozpuszczalnikiem różnych substancji i środowiskiem niemal dla wszystkich reakcji chemicznych. Jest ona nieodzowna w procesie trawienia, ponieważ przy rozszczepianiu białek, węglowodanów i tłuszczów na każdą parę cząsteczek cukru prostego albo aminokwasów zużywana jest cząsteczka wody, a przy rozszczepianiu tłuszczów – trzy cząsteczki wody na każdą cząsteczkę tłuszczu. Woda umożliwia usuwanie zbędnych produktów przemiany materii, reguluje temperaturę ciała i ochładza jego powierzchnię na skutek parowania z wydalanego przez organizm potu...

Czytaj więcej
10
Lip

Utrata bialek

Porady

Charakteryzuje się nawracającymi stanami zapalnymi zatok obocznych nosa i płuc, rozstrzeniami oskrzelowymi, hepatosplenomegalią oraz objawami podobnymi do sprue (biegunki, steaiorrhoea, zespół wadliwego wchłaniania, enteropatia z utratą białek). U chorych z agammaglobuline-mią nabytą często występują choroby autoimmunizacyjne. W odróżnieniu od postaci wrodzonej, w nabytej agamma-globulinemii nie stwierdza się zapalenia stawów. Stężenie immunoglobulin IgG w surowicy jest niższe niż 5 g/l, natomiast IgA i IgM może być obniżone lub prawidłowe. Liczba plazmocytów w węzłach chłonnych jest obniżona. W płucach, śledzionie, wątrobie i skórze często obecne są nieserowaciejące ziarniniaki...

Czytaj więcej
10
Lip

Ostramocznica pozanerkowa

Porady

Jest to zespół chorobowy powstający w wyniku mechanicznego zatkania dróg odpływu moczu powodującego trwałą lub przerywaną oligurię /anurię. Etiologia. Do najważniejszych przyczyn o.m.m. należy zatkanie obu moczowodów lub moczowodu jedynej czynnej nerki złogami mineralnymi, skrzepami krwi lub przez ucisk z zewnątrz. Zespół może być następstwem błędów w sztuce lekarskiej, np. przecięcia lub podwiązania moczowodów. Patogeneza i patofizjologia. Zatkanie dróg odpływu moczu prowadzi do retencji w ustroju produktów przemiany materii, natomiast przez dłuższy czas nie wpływa ujemnie na czynność wewnątrz-wydzielniczą nerek. Jeśli chorobie podstawowej nie towarzyszy zwiększenie katabolizmu ustroju — stan chorego przez długi czas może być dobry, a objawy mocznicy narastają powoli...

Czytaj więcej
08
Lip

Osrodkowy uklad nerwowy

Porady

Ośrodkowy układ nerwowy dostarcza sygnałów, które wzbudzają aktywność hormonalną lub ją hamują, w ślad za tym narastają lub słabną procesy metaboliczne, umożliwiające przystosowanie do warunków życiowych. Procesy rozgrywające się w ośrodkowym układzie nerwowym stanowią impuls do wytwarzania w podwzgórzu określonych neurohormonów. Przez wrotne krążenie przysadkowe dostają się neurohormony podwzgórza bezpośrednio do przestrzeni wewnątrzsiodłowej, gdzie wzbudzają — inne zaś hamują — tropową czynność przedniego płata przysadki. Krótka i bezpośrednia droga, jaką odbywają neurohormony z podwzgórza do przedniego płata przysadki przez venae hypophyseales portales longae, jest niezmiernie dogodna, ponieważ nie podlegają one rozcieńczeniu w całości krwi krążącej...

Czytaj więcej
08
Lip

Katar sienny

Porady

W Europie częstość występowania kataru siennego u chorych zgłaszających się do lekarzy wynosi od kilku do kilkunastu procent. Częściej chorują mieszkańcy miast, co, być może, związane jest z zanieczyszczeniem powietrza. Obecność alergenu jest uwarunkowana przez klimat na danym obszarze, ale pyłki mogą być przenoszone przez wiatr na duże odległości i stać się przyczyną wystąpienia objawów choroby nie tylko wiosną i latem, ale i poza sezonem pylenia. Obserwuje się także sezonowość występowania choroby w związku ze zwiększeniem stężenia zarodników pleśni w powietrzu podczas lata i jesieni, a zmniejszeniem w miesiącach zimowych. Charakterystycznym objawem choroby są: świąd. kichanie, wodnista wydzielina z nosa i upośledzenie jego drożności...

Czytaj więcej
07
Lip

Hiperbilirubinemia noworodkiperbilirubinemia noworodków (hy-perbiUmbinaemia neonatorum) jest stanem fizjologicznym charakteryzującym się miernym wzrostem stężenia bilirubiny wolnej w pierwszych 7—10 dniach życia. Wzrost ten osiąga wartość szczytową w 7 dniu, spadając do wartości normalnych na początku 3 tygodnia życia. Wbrew dawniejszym opiniom hi-perbilirubinemia nie jest tylko następstwem upośledzonej koniugacji bilirubiny przez „niedojrzały” aparat detok-sykacyjny ergastoplazmy gładkiej, ale również wynikiem niedostatecznego wychwytu bilirubiny przez białka receptorowe hepatocytów oraz niedostatecznie jeszcze sprawnego wydalania barwnika na biegunie żółciowym hepatocytów. Fizjologiczna żółtaczka noworodków nie wymaga leczenia. Przedłużająca się żółtaczka u noworodków może być wynikiem wrodzonych anomalii w drogach żółciowych, obecności pregan-2a-20-5-diolu w mleku matki lub innego steroidowego inhibitora glukuronylotransferazy UDP w surowicy noworodka. Przeważnie samo odstawienie karmienia piersią wywołuje szybką normalizacją, w przypadkach żółtaczki wywołanej pregnan-2a-20p-diolem. Przy obecności innego inhibitora glukuronylotransferazy UDP hiper-bilirubinemia może przekroczyć stężenie 427 (mmol/l (25 mg%), stając się przyczyną wystąpienia objawów kernictems (skurcze spastyczne mięśni, niedorozwój umysłowy).

Porady

Czytaj więcej
03
Lip

Dzialanie nerek

Porady

W nerkach, głównie w komórkach śród-miąższowych ich rdzenia, wytwarzane są pod wpływem ich niedokrwienia prostaglandyny. Zdaniem wielu badaczy są one miejscowymi hormonami regulującymi dystrybucję krwi w nerkach oraz zwiększającymi wydalanie^ przez nie sodu. Niektórzy sądzą, że odgrywają one ponadto rolę w regulacji ciśnienia tętniczego krwi, a brak PGA jest przyczyną nadciśnienia tętniczego u osób po obustronnej nefrektomii (tzw. renoprival wydzielaniu przez cewki i dlatego w niektórych chorobach przewyższa GFR. Występuje to przede wszystkim w niewydolności nerek, w zespołach nerczycowych, w marskości wątroby, a dotyczy również i przeszczepu nerkowego. Zdolność nerek do wydalania jonu wodorowego ocenia się na podstawie oznaczania jego ilości w moczu w warunkach kwasicy metabolicznej...

Czytaj więcej
03
Lip

Badania karlowatosci

Porady

Oznaczenie ludzkiego hormonu wzrostu w surowicy na czczo (oraz w toku hipoglikemii poinsulinowej) ujawnia bardzo niskie wartości. Szczególnie ważna jest próba w przebiegu skrupulatnie nadzorowanej hipoglikemii. U zdrowych stężenie hormonu wzrostu w tych warunkach osiąga granicę 10—100 (ig/1, u karłów przysadkowych pozostaje w obrębie 0—3 jj g/1. .Próbę hipoglikemiczną wykonuje się tylko w razie konieczności, zawsze pod nadzorem lekarza. Badaniem gonadotropin we krwi i w moczu stwierdza się wartości bliskie zera. Badanie rtg układu kostnego wykrywa opóźnienie dojrzewania układu kostnego w wieku przedszkolnym o 2—3 lata, u karłów starszych opóźnienie może sięgać 5—8 lat. Kości paliczków i śródręcza są szerokie i wyraźnie skrócone. U dorosłych zaznacza się dość wcześnie osteoporoza...

Czytaj więcej
03
Lip

Badania czynnosci nerek

Porady

Badania czynnościowe nerek wykazują wybitne zmniejszenie klirensów inu-linowego i kreatyninowego, utratę zdolności zagęszczania moczu, spadek wchłaniania zwrotnego fosforanów oraz upośledzenie wydzielania jonu wodorowego i PSP. Krzywa renocystograficzna jest spłaszczona. Przebieg przewlekłej mocznicy zależy od rodzaju i dynamizmu podstawowej choroby oraz od stanu innych narządów. Często występują remisje i zaostrzenia zależne od pojawienia się dodatkowych czynników, jak zaburzenia elektrolitowowodne, niewydolność krążenia, złośliwe nadciśnienie, zakażenie, stany wywołujące hiperkatabolizm ustrojowy. Chorzy giną wśród objawów śpiączki mocznicowej lub powikłań, głównie niewydolności krążenia...

Czytaj więcej
24
Gru

Twardzina ukladowa

Porady

Jest to choroba tkanki łącznej. Znamionuje ją uogólnione stwardnienie skóry, która staje się mocno napięta, wygładzona i nie daje się ująć w fałd. Równocześnie z zajęciem skóry rozwijają się rozległe zmiany włókniste w narządach wewnętrznych: przewodzie pokarmowym, sercu, płucach i nerkach. Etiologia jest nieznana. Choroba przebiega powoli, prowadząc do wyniszczenia. Etłopatogeneza choroby pozostaje nie wyjaśniona. Przypuszcza się, iż narastające zwłóknienie wielu układów w sklerodermii związane jest z nadprodukcją kolagenu. W hodowlach tkankowych fibroblastów, pobranych ze skóry chorych na sklerodermłę, stwierdzono nadmierną syntezę kolagenu i glikoproteidów: nie wykazano jednak zaburzeń jakościowych w wytwarzanym kolagenie...

Czytaj więcej