06
Paź

Budowa czaszki

Porady

W ogólnej charakterystyce budowy czaszki zwraca uwagę przede wszystkim jej kształt zbliżony do kuli, a zatem do bryły geometrycznej, która z punktu widzenia praw statyki i dynamiki zaliczana jest do formy najbardziej wytrzymałej mechanicznie. Dotyczy to szczególnie sklepienia. Natomiast część twarzowa z licznymi naturalnymi jamami oraz podstawa czaszki mają charakterystyczne zgrubienia, mogące uchodzić za elementy wzmocnień konstrukcyjnych. Szczególnie wyraźnie układy wzmocnień występują na podstawie czaszki jako masywne zgrubienia klinowo-skroniowopotyliczne. W części twarzowej dominuje ciąg jarzmowo-szczękowo-oczodołowy i żuchwowy. Ważnym elementem ochronnym w budowie czaszki jest ponadto elastyczność i sprężystość struktur kostnych. Kości czaszki są zaliczane do tzw. kości płaskich i charakteryzują się blaszką zewnętrzną i wewnętrzną oraz zawartą między nimi substancją gąbczastą. Kości te łączą się ze sobą za pomocą charakterystycznych szwów, gwarantujących z jednej strony przyleganie do siebie tkanki kostnej na bardzo dużej przestrzeni, a z drugiej zapewniających znaczne ich przemieszczanie w stosunku do siebie. Zarówno więc sama budowa kości czaszki, jak i sposób ich łączenia doprowadza w czasie urazu do występowania chwilowego sprężystego odkształcenia, które ma cechy amortyzujące w stosunku do siły niszczącej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>