02
Cze

Badanie sluchu u dzieci

Porady

Badanie stanu słuchu dziecka podejrzanego o niedosłuch lub głuchotę wykonać należy jak najwcześniej. Wcześnie postawione rozpoznanie niedosłuchu umożliwia właściwe aparatowanie i rehabilitację dziecka niesłyszącego. U dzieci ilościowa ocena słuchu jest trudna i nie zawsze możliwa do ustalenia. Metody badania dzieci zależą od wieku i rozwoju psychoruchowego. Słuch u dzieci starszych testuje się podobnie jak u dorosłych za pomocą tego samego zestawu prób stroikowych i audiometrycznych. Dla dzieci młodszych w Instytucie Matki i Dziecka opracowano testy zalecane do stosowania w różnych przedziałach wiekowych. U małych dzieci słuch można zbadać tylko metodami orientacyjnymi: ilościowe badanie można próbować włączyć dopiero w wieku przedszkolnym i szkolnym. W pierwszych tygodniach i miesiącach życia dziecka informację o stanie narządu słuchu dają reakcje odruchowe na bodźce dźwiękowe. Pod wpływem takiego bodźca dziecko słyszące zamyka oczy, a przy zamkniętych oczach zaciska powieki. W drugim półroczu życia występuje u dziecka odruch lokalizacji na podawany dźwięk. Do badania słuchu wykorzystuje się znane dziecku dźwięki, jak uderzanie łyżeczką o kubek, szelest bibułki, grzechotka. Natężenie tych dźwięków wynosi ok. 40 dB. Jeśli reakcję dziecka ocenia się jako niepewną, można użyć do badania instrumenty muzyczne, których natężenie osiąga 60-70 dB.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>