08
Maj

Badanie sluchu mowa

Porady

Mowa człowieka składa się z dźwięków o różnych częstotliwościach, a ponieważ stanowi dla człowieka podstawowy element porozumiewania się z innymi ludźmi, badanie słuchu za pomocą mowy ma bardzo duże znaczenie praktyczne i badania takiego nie powinno się pomijać. Zdrowy człowiek słyszy dźwięki zarówno przez przewodnictwo powietrzne, jak i przewodnictwo kostne . Różnica ta wynosi ok. 40 dB, co oznacza, że percepcja drogą kostną jest o 40 dB gorsza. Bezpośrednie słyszenie mowy odbywa się zawsze przez przewodnictwo powietrzne, a w warunkach prawidłowego słuchu nawet dość szczelne zakrycie przewodów słuchowych pozwala z odległości kilku metrów słyszeć głośną mowę. Mowa potoczna może być słyszalna nawet z odległości do 100 m toteż badanie słuchu za pomocą mowy przeprowadza się szeptem, przyjmując, że ucho zdrowe słyszy szept z odległości 6-7 metrów. Dobrane słowa należy wypowiadać szeptem „na wydechu”, wówczas zawsze istnieje możliwość utrzymania tej samej głośności podczas wypowiadania kolejnych słów. Różne wyrazy zawierają w swym składzie przewagę pewnych częstotliwości, toteż dobrze jest podczas badania szeptem posługiwać się zestawem słów opracowanym przez Abramowicza i Małowista. Pomieszczenie, w którym przeprowadza się badanie, powinno być wolne od pogłosu oraz powinno być w sposób naturalny odizolowane od hałasu otoczenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>