10
Gru

Badanie podmiotowe

Porady

Należy zwrócić uwagę na przebyte choroby zakaźne wieku dziecięcego, które mogą wywołać odbiorcze upośledzenie słuchu. Ponadto należy zwracać uwagę na. rodzaj upośledzenia słuchu, tzn. jak jest słyszana i rozumiana mowa. W przewodzeniowych uszkodzeniach słuchu istnieje dobra słyszalność mowy przez telefon, co zapewnia przewodnictwo kostne. Jeśli upośledzeniom słuchu towarzyszą szumy, gwizdy, piski, może to przemawiać za uszkodzeniem odbiorczym, ale także za stanem zapalnym trąbek słuchowych. W wywiadach trzeba oczywiście uwzględnić podstawowe dane, m.in. takie jak wiek chorego (naturalne starzenie się narządu słuchu), płeć, zawód. Należy określić, czy upośledzenie słuchu wystąpiło nagle, choć może to być także ostry uraz akustyczny. Trzeba wyjaśnić: czy w wywiadach chory podaje zapalenie ucha środkowego, a jeśli tak, kiedy ostatni raz wystąpił wyciek ropny z ucha, czy występuje ból ucha, jeśli tak, to czy jest on samoistny czy tylko przy dotyku małżowiny lub dolnej części przewodu za małżowiną, co może wskazywać na zapalenie przewodu słuchowego. Trzeba ustalić, czy występują zawroty głowy. Jeśli pojawiają się przy zmianie pozycji ciała z poziomej na pionową, mogą to być zaburzenia ortostatyczne krążenia, a nie typowe zawroty.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>