23
Wrz

Badania twardziny

Porady

Badania pracowniane wykazują przyspieszenie OB, wzrost stężenia IgG w surowicy krwi. Przeciwciała przeciwyądrowe występują u 40—80% chorych. Rozpoznanie nie nastręcza zwykle trudności i opiera się na charakterystycznym obrazie przy badaniu przedmiotowym. Sklerodermię należy podejrzewać w każdym przypadku zespołu Raynauda. W rozpoznaniu różnicowym postaci z dominującymi dolegliwościami stawowymi należy brać pod uwagę reumatoidalne zapalenie stawów i toczeń układowy. Przebieg i rokowanie. Choroba przebiega powoli, zajmując często coraz to nowe obszary skóry i narządy wewnętrzne. Narasta ubytek wagi ciała, wyniszczenie. Tylko ok. V4 chorych przeżywa 10 lat od wystąpienia pierwszych objawów. Leczenie. Kortykosteroidy łagodzą objawy w ostrym okresie choroby, lecz nie wywierają wpływu na przebieg choroby w narządach wewnętrznych, z wyjątkiem pericaiditis exsudativa sclerodermica. Fizykoterapia (kąpiele parafinowe, diatermia, gimnastyka) jest ważnym elementem w leczeniu. Poza tym leczenie jest objawowe (środki rozszerzające naczynia — w zespole Raynauda, antybiotyki — w infekcjach płucnych itp.).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>