03
Lip

Badania czynnosci nerek

Porady

Badania czynnościowe nerek wykazują wybitne zmniejszenie klirensów inu-linowego i kreatyninowego, utratę zdolności zagęszczania moczu, spadek wchłaniania zwrotnego fosforanów oraz upośledzenie wydzielania jonu wodorowego i PSP. Krzywa renocystograficzna jest spłaszczona. Przebieg przewlekłej mocznicy zależy od rodzaju i dynamizmu podstawowej choroby oraz od stanu innych narządów. Często występują remisje i zaostrzenia zależne od pojawienia się dodatkowych czynników, jak zaburzenia elektrolitowowodne, niewydolność krążenia, złośliwe nadciśnienie, zakażenie, stany wywołujące hiperkatabolizm ustrojowy. Chorzy giną wśród objawów śpiączki mocznicowej lub powikłań, głównie niewydolności krążenia. Leczenie w przewlekłej mocznicy polega na korygowaniu wszelkich stanów pogarszających czynność nerek, na stosowaniu odpowiedniej diety oraz na zwalczaniu ewentualnie współistniejących powikłań. Ponadto prowadzi się leczenie objawowe. W schyłkowych przypadkach stosuje się dializy lub przeszczepienie obcej nerki. W każdym przypadku należy ustalić, czy oprócz zmian organicznych nie ma odwracalnych przyczyn pogorszenia czynności nerek. Do najważniejszych z nich należą: niewydolność krążenia, nadciśnienie tętnicze złośliwe, odwodnienie lub przewodnienie, zaburzenia w odpływie moczu oraz zakażenie dróg moczowych. Usuniecie tych stanów powoduje z reguły wybitną poprawę czynności nerek.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>