Blog Archives

08
Maj

Badanie sluchu mowa

Porady

Mowa człowieka składa się z dźwięków o różnych częstotliwościach, a ponieważ stanowi dla człowieka podstawowy element porozumiewania się z innymi ludźmi, badanie słuchu za pomocą mowy ma bardzo duże znaczenie praktyczne i badania takiego nie powinno się pomijać. Zdrowy człowiek słyszy dźwięki zarówno przez przewodnictwo powietrzne, jak i przewodnictwo kostne . Różnica ta wynosi ok. 40 dB, co oznacza, że percepcja drogą kostną jest o 40 dB gorsza. Bezpośrednie słyszenie mowy odbywa się zawsze przez przewodnictwo powietrzne, a w warunkach prawidłowego słuchu nawet dość szczelne zakrycie przewodów słuchowych pozwala z odległości kilku metrów słyszeć głośną mowę...

Czytaj więcej
05
Maj

Wazpopresyna

Porady

Nadmierne wydzielanie wazopresyny prowadzi do zatrzymania wody w ustroju i rozcieńczenia płynów ustrojowych. Stwierdza się zazwyczaj hiponatremię (poniżej 130 mmol/1). W następstwie zwiększenia objętości płynów ustrojowych dochodzi do narastającego przesączania kłębkowego: równocześnie następuje nadmierne wydalanie sodu z moczeni: mocz staje się hipermolalny w stosunku do osocza. Zaawansowane zmiany wodnoelektrolitowe prowadzą do ujaw^nienia się zaburzeń ze strony ośrodkowego układu nerwowego (utrata łaknienia, nudności, wymioty, zmiana osobowości, splątania, utrata odruchów, osłabienie mięśni). Ciekawą cechą biochemiczną tego zespołu jest hipourykemia. Leczenie polega na znacznym ograniczeniu podawania płynów: niekiedy osiąga się poprawę po zastosowaniu środków moczopędnych, np...

Czytaj więcej
04
Maj

Zlamanie nosa

Porady

Złamanie kości nosa może przebiegać bez przemieszczenia lub z przemieszczeniem odłamów. Zależnie od kierunku urazu następuje przemieszczenie w bok lub wgniecenie. Objawy. Ocena wzrokowa złamania powinna być przeprowadzona dokładnie i nie może ograniczyć się tylko do badania en face, ale konieczna jest przy oglądaniu odchylenia głowy badanego w bok oraz do tyłu i do przodu. Należy również zapytać pacjenta, czy nos nie był zniekształcony dawniej. Postępowanie. Jeśli chory zgłosił się bezpośrednio po urazie i jest to boczne przemieszczenie nosa zewnętrznego, podczas badania palpacyjnego można, używając niewielkiej siły, wykonać repozycję kości nosa i założyć tamponadę przednią oraz ewentualny opatrunek zewnętrzny w celu unieruchomienia rusztowania chrzestnego i kostnego nosa...

Czytaj więcej
03
Maj

Krwawienie z nosa

Porady

Najczęstszym miejscem krwawień z nosa jest okolica splotu Kiesselbacha, tylna część małżowiny dolnej, przednia część małżowiny środkowej lub tylna część przegrody nosa. Częste, uporczywie powtarzające się krwawienia wymagają nieco innego postępowania niż nagłe, obfite krwotoki i praktycznie występują zawsze ze splotu naczyniowego w okolicy Kiesselbacha. Miejsce krwawiące w tych przypadkach łatwo zauważyć w rynoskopii na przedniej części przegrody nosa w postaci miejscowego przekrwienia, nastrzyknięcia małych powierzchownych naczyń lub zaschniętej tam krwistej wydzielmy. Po ustaleniu miejsca, z którego może występować krwawienie, należy dokładnie znieczulić błonę śluzową jamy nosowej, niezależnie od metody, jaką ma się zamiar stosować...

Czytaj więcej
01
Maj

Angiopatia cukrzycowa

Porady

Powikłania w obrębie układu naczyniowego są przyczyną zgonu 60-80% chorych na cukrzyce. Wyróżnia się 2 ogólne rodzaje zmian: 1) mikroangiopatię, tj. proces zwyrodnieniowy w obrębie błony pod-stawnej włośniczek i małych naczyń, polegający na odkładaniu się w obrębie błony podstawnej złogów mukopolisacharydówj 2) makroangiopatię, tj. zwiększenie skłonności do wcześniejszego i bardziej szybkiego rozwoju miażdżycy tętnic, szczególnie małego i średniego kalibru. Mikroangiopatia cukrzycowa. Zebrano wiele danych wskazujących, że inikroangiopatia cukrzycowa jest wynikiem przewlekłego niedoboru insuliny i podwyższenia glikemii, które przyczyniają się do skierowania dużej ilości glukozy na niezależny od obecności insuliny tor biosyntezy mukopolisacharydów błony podstawnej włośniczek...

Czytaj więcej