07
Gru

Audiometry dane ogolne

Porady

Audiometr jest urządzeniem elektroakustycznym, które generuje sygnały powtarzalne pod względem jakościowym i ilościowym. Sygnały te, o ściśle określonych parametrach, przekazywane są do narządu słuchu człowieka za pomocą słuchawek i odbierane są jako wrażenie dźwiękowe. Narząd słuchu jest więc testowany tonami o ściśle określonym natężeniu i częstotliwości. Zakres częstotliwości objętych pomiarem wynosi najczęściej od 125 do 8000 Hz. Regulacja częstotliwości dokonywana jest skokowo za pomocą dźwigni częstotliwości. Dźwignią natężenia dźwięku można zmieniać jego wartość w zakresie od 10 dB do 90-100 dB. Regulacja natężenia dźwięku może być płynna lub skokowa, co zależy od typu aparatu. Zakres badań audiometrycznych możliwych do wykonania jest następstwem wyposażenia technicznego aparatu i nie jest jednakowy w różnych typach audiometrów. Najprostsze w budowie i obsłudze są audiometry klasyfikacyjne. Takie uproszczone audiometry są tanie i łatwe w obsłudze. Pozwalają na szybkie przetestowanie dużej grupy osób.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>