01
Maj

Angiopatia cukrzycowa

Porady

Powikłania w obrębie układu naczyniowego są przyczyną zgonu 60-80% chorych na cukrzyce. Wyróżnia się 2 ogólne rodzaje zmian: 1) mikroangiopatię, tj. proces zwyrodnieniowy w obrębie błony pod-stawnej włośniczek i małych naczyń, polegający na odkładaniu się w obrębie błony podstawnej złogów mukopolisacharydówj 2) makroangiopatię, tj. zwiększenie skłonności do wcześniejszego i bardziej szybkiego rozwoju miażdżycy tętnic, szczególnie małego i średniego kalibru. Mikroangiopatia cukrzycowa. Zebrano wiele danych wskazujących, że inikroangiopatia cukrzycowa jest wynikiem przewlekłego niedoboru insuliny i podwyższenia glikemii, które przyczyniają się do skierowania dużej ilości glukozy na niezależny od obecności insuliny tor biosyntezy mukopolisacharydów błony podstawnej włośniczek. Jednocześnie zwiększenie ilości hormonu wzrostu ułatwia nasilenie biosyntezy tych polipeptydów, które razem z mukopoli-sacharydami tworzą glikoproteinową, strukturę błony podstawnej. Zwiększona biosynteza nieprawidłowych glikoprotein daje pogrubiała, zwyrodniałą błonę podstawna. Za istnieniem tego mechanizmu powstawania zmienionych glikoprotein przemawiają fakty kliniczne, jak mniejsza częstość angiopatii w cukrzycy dobrze leczonej, jej występowanie w cukrzycy objawowej oraz zwiększenie aktywności glukozylotransferazy w nerkach. Hiperglikemia powoduje nieenzymatyczne przyłączanie glukozy do cząsteczek białek błony podstawnej (glukozylacja białek). Niektórzy sądzą, że przyczyną, angiopatii jest: a) niezależnie od niedoboru insuliny genetycznie uwarunkowane zaburzenie w biosyntezie glikoproteidów błony podstawnej naczyń lub też b) obecność przeciwciał przeciwko błonie podstawnej. Obie te hipotezy, genetyczna i immunologiczna, są, jednak mniej uzasadnione.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>