18
Maj

Alkalizacja moczu

Porady

Allopurinol należy podawać w przypadkach dny pierwotnej uwarunkowanej wzrostem puli kwasu moczowego, przy nawrotowej kamicy moczanowej oraz w przypadkach dny z prawidłową pulą kwasu moczowego i prawidłową urykozurią przy braku efektu leczniczego po stosowaniu leków urykozurycznych. Lek podaje się w dawce 200—300 mg przez okres kilku miesięcy lub lat. Po stosowaniu allopurinolu obserwuje sią znaczne cofanie się zmian stawowych, guzków dnawych oraz objawów nerki dnawej. Lek ten może być przyczyną granulocytopenii, trombocytopenii, uszkodzenia wątroby i naczyń oraz kamicy ksantynowej. Leki urykozuryczne należy stosować w dnie uwarunkowanej upośledzonym wydalaniem kwasu moczowego przez nerki. Obecność kamicy moczanowej jest względnym przeciwwskazaniem do podawania tych leków (mogą wywołać napad kolki nerkowej). Przy stosowaniu leków urykozurycznych należy pamiętać o konieczności podaży dużej ilości płynów. Wśród tych leków wymienić należy: benernid (lek stosuje się w dawce 0,25 g 2—3 razy dziennie), anturan (stosowany jest w dawce 200—300 mg/dobę) oraz salicylany (podawane w dawce 3—5 g/dobę). Alkalizacja moczu w czasie stosowania leków urykozurycznych wprawdzie zapobiega napadom kamicy moczanowej, równocześnie jednak przyspiesza wydalanie wymienionych leków z moczem. U chorych ze skazą dnawą należy dążyć do tego, aby dobowe wydalanie moczu nie było mniejsze od 1800—-2000 ml/d, zaś jego pH było wyższe od 6,3, Osiągnięcie tego celu jest możliwe przez odpowiednie ustawienie diety. Tylko w wyjątkowych przypadkach należy podawać wodorowęglan sodu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>