08
Cze

Alergiczny niezyt nosa

Porady

Nadwrażliwość błony śluzowej, mająca cechy zapalenia, w przebiegu alergii występuje jako wynik reakcji natychmiastowej i późnej. Reakcja wczesna zachodzi po kilku- lub kilkunastominutowym kontakcie z alergenem i jest zależna od aktywacji komórek tucznych przez immunoglobuliny E. W odpowiedzi tej istotną rolę odgrywają mediatory reakcji uczuleniowej z histaminą na czele, które powoduj ą rozszerzenie drobnych naczyń krwionośnych i obrzęk błony śluzowej oraz zwiększone wydzielanie śluzu. Reakcja przewlekła obserwowana jest po 2-3 h i wygasa zwykle po 24 h. Jest to faza „nacieczenia komórkowego” z mediatorami krwinek kwasochłonnych. Komórki kwaso-chłonne wydzielają dodatnio naładowane cząsteczki białek, które mogą być toksyczne dla nabłonka i wy wołają j ego stan zapalny: uszkodzenie błony podstawnej i zakończeń nerwowych oraz nasilenie zmian obrzękowych. W przewlekłym zapaleniu alergicznym stwierdza się naciekowe komórki zapalne, wzrost liczby komórek kubkowych i uszkodzenie rzęsek. U około 50% pacjentów po reakcji wczesnej pojawia się reakcja późna.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>