06
Sie

Akromegalia

Porady

Akromegalia jest stosunkowo częstą chorobą, spowodowaną nadczynnością przysadki w zakresie wydzielania hormonu wzrostu (somatotropiny). Zapadają równie często mężczyźni, jak i kobiety, przeważnie w średnim wieku. Hormon wzrostu, zwany też somatotropiną, wyodrębniony z przysadek ludzkich, składa się ze 190 aminokwasów i ma masę cząsteczkową 21500. Jest on wydzielany w ciągu całego życia, w każdej grupie wieku. Działa anabolicznie na ustrój ludzki, przy czym aktywność biologiczna ujawnia się za pośrednictwem substancji zwanej somatomedyną, powstającą (pod wpływem hormonu wzrostu) w wątrobie, być może również i w innych narządach. Wydzielanie somatotropiny może ulegać zahamowaniu pod wpływem neurohormonu podwzgórza, zwanego somatostatyną. Somatostatyna nie tylko hamuje wydzielanie hormonu wzrostu, lecz również zmniejsza wydzielanie TSH (tyreotropina), insuliny, glukagonu, a nawet wydzielanie przez błonę śluzową żołądka zarówno kwasu solnego, jak również pepsyny. Ten pozornie rewelacyjny fakt w rzeczywistości nie jest całkiem zaskakujący. Hormon wzrostu nie działa przecież na jeden efektor narządowy, lecz na cały ustrój, dlatego i somatostatyną wykazuje hamujące działanie, nie ograniczające się do jednego narządu: wywiera działanie ogólnoustrojowe. Stężenie hormonu wzrostu wzrasta po wysiłkach fizycznych, w następstwie emocji, na skutek głodzenia. Najsilniej pobudza wydzielanie hipoglikemia, mniej wydatną stymulację osiąga się po podaniu Ldopa,argininy, wazopresyny lub substancji wywołujących gorączkę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>