Daily Archives 2017-07-10

10
Lip

Utrata bialek

Porady

Charakteryzuje się nawracającymi stanami zapalnymi zatok obocznych nosa i płuc, rozstrzeniami oskrzelowymi, hepatosplenomegalią oraz objawami podobnymi do sprue (biegunki, steaiorrhoea, zespół wadliwego wchłaniania, enteropatia z utratą białek). U chorych z agammaglobuline-mią nabytą często występują choroby autoimmunizacyjne. W odróżnieniu od postaci wrodzonej, w nabytej agamma-globulinemii nie stwierdza się zapalenia stawów. Stężenie immunoglobulin IgG w surowicy jest niższe niż 5 g/l, natomiast IgA i IgM może być obniżone lub prawidłowe. Liczba plazmocytów w węzłach chłonnych jest obniżona. W płucach, śledzionie, wątrobie i skórze często obecne są nieserowaciejące ziarniniaki...

Czytaj więcej
10
Lip

Ostramocznica pozanerkowa

Porady

Jest to zespół chorobowy powstający w wyniku mechanicznego zatkania dróg odpływu moczu powodującego trwałą lub przerywaną oligurię /anurię. Etiologia. Do najważniejszych przyczyn o.m.m. należy zatkanie obu moczowodów lub moczowodu jedynej czynnej nerki złogami mineralnymi, skrzepami krwi lub przez ucisk z zewnątrz. Zespół może być następstwem błędów w sztuce lekarskiej, np. przecięcia lub podwiązania moczowodów. Patogeneza i patofizjologia. Zatkanie dróg odpływu moczu prowadzi do retencji w ustroju produktów przemiany materii, natomiast przez dłuższy czas nie wpływa ujemnie na czynność wewnątrz-wydzielniczą nerek. Jeśli chorobie podstawowej nie towarzyszy zwiększenie katabolizmu ustroju — stan chorego przez długi czas może być dobry, a objawy mocznicy narastają powoli...

Czytaj więcej