Daily Archives 2017-07-08

08
Lip

Osrodkowy uklad nerwowy

Porady

Ośrodkowy układ nerwowy dostarcza sygnałów, które wzbudzają aktywność hormonalną lub ją hamują, w ślad za tym narastają lub słabną procesy metaboliczne, umożliwiające przystosowanie do warunków życiowych. Procesy rozgrywające się w ośrodkowym układzie nerwowym stanowią impuls do wytwarzania w podwzgórzu określonych neurohormonów. Przez wrotne krążenie przysadkowe dostają się neurohormony podwzgórza bezpośrednio do przestrzeni wewnątrzsiodłowej, gdzie wzbudzają — inne zaś hamują — tropową czynność przedniego płata przysadki. Krótka i bezpośrednia droga, jaką odbywają neurohormony z podwzgórza do przedniego płata przysadki przez venae hypophyseales portales longae, jest niezmiernie dogodna, ponieważ nie podlegają one rozcieńczeniu w całości krwi krążącej...

Czytaj więcej
08
Lip

Katar sienny

Porady

W Europie częstość występowania kataru siennego u chorych zgłaszających się do lekarzy wynosi od kilku do kilkunastu procent. Częściej chorują mieszkańcy miast, co, być może, związane jest z zanieczyszczeniem powietrza. Obecność alergenu jest uwarunkowana przez klimat na danym obszarze, ale pyłki mogą być przenoszone przez wiatr na duże odległości i stać się przyczyną wystąpienia objawów choroby nie tylko wiosną i latem, ale i poza sezonem pylenia. Obserwuje się także sezonowość występowania choroby w związku ze zwiększeniem stężenia zarodników pleśni w powietrzu podczas lata i jesieni, a zmniejszeniem w miesiącach zimowych. Charakterystycznym objawem choroby są: świąd. kichanie, wodnista wydzielina z nosa i upośledzenie jego drożności...

Czytaj więcej